Milford Haven

(redirected from Aberdaugleddau)
Also found in: Encyclopedia.

Milford Haven

(ˈmɪlfəd)
n
(Placename) a port in SW Wales, in Pembrokeshire on Milford Haven (a large inlet of St George's Channel): major oil port. Pop: 12 830 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd Marcel yn Gyn-Brifathro Ysgolion Maesydderwen, Aberdaugleddau a Llanelwy.
Bydd yn agor yn Theatr y Torch Aberdaugleddau ddiwedd Chwefror cyn teithio Cymru yn ystod mis Mawrth.
Ei weyr nhw, yw Harri Tudur (Harri VII), a laniodd yn Aberdaugleddau ac aeth yn ei flaen i drechu Rhisiart III ar Faes Bosworth gan ddechrau y cyfnod Tuduraidd wedyn.
Er hynny, daeth Pasquale a Vincenzo yn ol i ogledd Cymru, ac ymgartrefodd dau frawd arall yn Aberdaugleddau.
Roedd hi hefyd yn hyfryd gweld Aled Hall eto, oherwydd fe wnes i berfformio hefo Tri Tenor Cymru yng Ngweyl Aberdaugleddau ym mis Medi eleni.
Treuliais flwyddyn bleserus yn ei throsi a bydd y perfformiad cyntaf ar Chwefror 25ain yn Theatr y Torch yn Aberdaugleddau ac yna'n teithio theatrau Cymru.
Heno fe fydd Julian a'i gydgyflwynydd, Rhys Llywelyn, yn pysgota am Siarcod Glas yn y mfr ger Sir Benfro ac yn teithio i Aberdaugleddau i bysgota am Forgi Trwynog.
Bydd Anna o Aberdaugleddau, sy'n beiriannydd ansawdd yn BEP, yn mynychu'r ysgol ac yn trefnu ymweliadau a'r ffatri hefyd, ynghyd ag egluro'r cyfleoedd sydd ar gael ym maes peirianneg wrth rieni a disgyblion.
Yn ystod y gyfres bydd Bedwyr hefyd yn edrych ar agweddau mwy diwydiannol Penfro yn ne'r sir, fel y diwydiant olew yn Aberdaugleddau.
Roedd y ddau wedi eu lleoli ar arfordir Cymru, y naill yn Llansanffraid Gwynllwg (St Brides Wentloog), ger Casnewydd, a'r llall ger Penrhyn y Santes Ann (St Ann's Head) ger Aberdaugleddau, ar arfordir Sir Benfro.
Galw heibio i rai o'r ynysoedd i fwynhau'r adar a'r blodau, rhyfeddu at y diwydiant yn Aberdaugleddau, cofio am gampau llenyddol teulu'r Cilie, a sefyllian peth uwchben Pwllderi.
Cyflwynwyd ffordd newydd, chwyldroadol o adolygu i ddisgyblion Ysgol Aberdaugleddau, Penfro, yn dilyn bwrsari grwp CyngACC a ddyfarnwyd drwy'r Cydlynydd Dysgu, Vivienne Morris.

Full browser ?