Aeneid

(redirected from Aenid)
Also found in: Encyclopedia.

Aeneid

(ɪˈniːɪd)
n
(Poetry) an epic poem in Latin by Virgil relating the experiences of Aeneas after the fall of Troy, written chiefly to provide an illustrious historical background for Rome

Ae•ne•id

(ɪˈni ɪd)

n.
a Latin epic poem by Virgil, recounting the adventures of Aeneas after the fall of Troy.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Aeneid - an epic in Latin by Virgil; tells the adventures of Aeneas after the Trojan War; provides an illustrious historical background for the Roman Empire
Translations

Aeneid

[ˈiːnɪɪd] NEneida f

Aeneid

nÄneide f
References in periodicals archive ?
It has also provided what has been termed our national epic, a substitute for an Iliad or Aenid that serves as a young nation's heroic age and a reflection of that nation's values.
DAVIES Glan (Glan y Crown) Yn dawel ar Ddydd Gwener, Mai 6 hunodd Glan, Heol yr Hendre, Tycroes ym mreichiau ei deulu, yn dilyn salwch hir a ddioddefodd yn urddasol ac yn ddewr; priod annwyl Aenid, tad arbennig a balch Delyth a'i gwr Ivor, Tig cefnogol a ffrind triw i'w wyr Garin.
Stuart Hurrell, via email AENID Blyton's character first appeared in 1949.