Avalon

(redirected from Afallon)
Also found in: Encyclopedia.

Av·a·lon

 (ăv′ə-lŏn′)
n.
In Arthurian legend, an island paradise in the western seas to which King Arthur was taken after he was mortally wounded in battle.

Avalon

(ˈævəˌlɒn)
n
(European Myth & Legend) Celtic myth an island paradise in the western seas: in Arthurian legend it is where King Arthur was taken after he was mortally wounded
[from Medieval Latin insula avallonis island of Avalon, from Old Welsh aballon apple]

Av•a•lon

or Av•al•lon

(ˈæv əˌlɒn)

n.
an island to which the mortally wounded King Arthur was carried after his last battle.
References in periodicals archive ?
Family flowers only but donations in his memory gratefully accepted towards the Cardiac Monitoring Unit at Bronglais Hospital c/o Dai Alun Jones, Afallon, 107 Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3QQ.
Dim blodau, ond derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner er budd y deiliaid yng Nghartref Gofal Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan trwy law Maldwyn Lewis, Ymgymerwr Angladdau, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
Dim blodau, ond derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at elusen Ysbyty Plant 'Arch Noa' trwy law Maldwyn Lewis, Ymgymerwr Angladdau, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
Kentigern Hospice after a short illness, aged 83 years of Afallon Cottages, Princess Road, Rhuddlan.
Peacefully, surrounded by his loving family at his home, Afallon, 13 Mor Awel, Pen-y-groes, following a long illness borne with great courage and dignity, aged 55 years.
Peacefully, surrounded by his loving family at his home, Afallon, 13 Mor Awel, Pen-y-groes, following along illness borne with great courage and dignity, aged 55 years.
Family floral tribute only, donations in memory may be given towards Marie Curie and British Heart Foundation c/o Lewis Funeral Services, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
SECTION D: Ch - Dilwyn Roberts, Trofarth; R - Eric M Jones, Afallon, Groeslon.
The Afallon centre in Holyhead shut down in March due to spending cuts by Anglesey Council.
Donations in lieu gratefully received if desired towards Wales Air Ambulance c/o Mr Mark Lewis, 1, Maes Afallon, Penegoes, Machynlleth, Powys, SY20 8BP.
DAVIES Margaret Esther Ceinwen Yn sydyn fore Gwener 27 yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli, hunodd Ceinwen, Afallon, Pumsaint (gynt o Ddyfadfa); priod ffyddlon y diweddar Merfyn, mam annwyl y diweddar Gareth a mam yng nghyfraith Sue.
VITTLE Glyn Yn ddisymwyth ar Tachwedd 8, 2014, John Glyndwr o Afallon Eglwyswrw, priod hoff y diweddar Betty, tad cariadus Iona a'i gwr Martyn, dadcu annwyl Sian a Robert, ffrind mawr i Rhod a Heidi a hen dadcu arbennig i Charlie.