Avalon

(redirected from Afallon)
Also found in: Encyclopedia.

Av·a·lon

 (ăv′ə-lŏn′)
n.
In Arthurian legend, an island paradise in the western seas to which King Arthur was taken after he was mortally wounded in battle.

Avalon

(ˈævəˌlɒn)
n
(European Myth & Legend) Celtic myth an island paradise in the western seas: in Arthurian legend it is where King Arthur was taken after he was mortally wounded
[from Medieval Latin insula avallonis island of Avalon, from Old Welsh aballon apple]

Av•a•lon

or Av•al•lon

(ˈæv əˌlɒn)

n.
an island to which the mortally wounded King Arthur was carried after his last battle.
References in periodicals archive ?
Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at 'Diabetes UK Cymru' trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
Family funeral tribute only, donations may be given if so desired towards 'Adult Critical Care Unit' Glangwili Hospital c/o the Funeral Director Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel 01239 851005.
Afallon Housing Development West Rhyl Co-operative, set up by West Rhyl Community Land Trust (WRCLT) and North Wales Housing (NWH), will aim to build a new and empowered community of 11 families, couples and individuals based by the Gerddi Heulwen urban greenspace in West Rhyl.
Family floral tribute only, donations in memory may be given towards Marie Curie and British Heart Foundation c/o Lewis Funeral Services, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
SECTION D: Ch - Dilwyn Roberts, Trofarth; R - Eric M Jones, Afallon, Groeslon.
The Afallon centre in Holyhead shut down in March due to spending cuts by Anglesey Council.
Family floral tributes only, donations may be given in memory if so desired towards 'Diabetes UK Cymru' via the Funeral Director Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
Yn dawel yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, o Afallon, Arthog, yn 87 mlwydd oed.
VITTLE Glyn Yn ddisymwyth ar Tachwedd 8, 2014, John Glyndwr o Afallon Eglwyswrw, priod hoff y diweddar Betty, tad cariadus Iona a'i gwr Martyn, dadcu annwyl Sian a Robert, ffrind mawr i Rhod a Heidi a hen dadcu arbennig i Charlie.
Family floral tribute only, donations may be given if so desired towards 'Parkinsons UK' c/o the Funeral Director Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Ffon 01239 851005.
The Afallon development in Abbey Street is in the heart of the town's West End and overlooks the Gerddi Heulwen green space which opened last year.
Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau os dymuner tuag at 'Uned Gofal Dwys yr Oedolion' Ysbyty Glangwili trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Ffon 01239 851005.