Aflat

A`flat´

    (å`flăt´)
adv.1.Level with the ground; flat.
References in periodicals archive ?
Temeiul ei obiectiv este oferit de consumul de masa si de orientarea prioritara spre incarcarea structuralconsumatorista a unui timp liber aflat in extindere, prin raportare la toate categoriile sociale.
In anul 1921 administratia teritoriului aflat sub mandat trecea in jurisdictia Cabinetului pentru Colonii, condus de Sir Winston Churchill.
Cicero in lucrarile sale Despre stat si Despre legi, aflat sub influenta tezei guvernarii mixte a lui Polibiu, incearca sa o impuna Romei antice sub forma principatului, o imbinare intre monarhismul absolut al imparatului si mentinerea formala a republicii si institutiilor sale democratice.
Raportul acestei Comisii, avand subtitlul Pentru consolidarea statului de drept, este produs academic serios, aflat "sub semnul moderatiei si al libertatii" (10), care identifica si discuta situatia politica actuala a Romaniei si posibilele optiuni pentru viitor.
In contextul grelelor incercari la care au fost supusi romanii din Transilvania de catre absolutismul austriac, biserica se va dovedi a fi aici singura conducatoare a poporului roman aflat sub stapanire: "Vom arata acuma ca si afirmarea despre supunerea noastra candva la biserica Romei n'are temei .
Forma ad validitatem solicita respectarea urmatoarelor conditii: a) intregul continut al actului trebuie sa imbrace forma ceruta pentru valabilitatea sa; b) actul juridic aflat in interdependenta cu un act solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna; c) actul juridic care determina ineficienta unui act juridic solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.
Revistele monitorizare in vederea studiului se adreseaza unui public elitist, aflat in consonanta cu ideile promovate de cele doua publicatii.
Indiferent de care parte s-a aflat, a agresiunii sau apararii, oamenii pentru a-si optimiza propriile politici de securitate au trebuit sa cunoasca, sa evalueze vulnerabilitatea si riscul.
Putem afirma ca in contextul problemelor economice si sociale ale Romaniei in perioada de tranzitie, considerarea obiectivelor specifice promovate de Strategia de la Lisabona nu s-a aflat intre primele prioritati.
Intreaga dezvoltare a societatii romanesti pana la primul razboi mondial, dar si dupa aceea sa aflat sub influenta liberalismului.
When taking inflation into account, that's aflat market.
During the campaign, it argued for the continuation of the austerity measures, and for the retention of the 10 percent aflat taxa.