Angl.

Angl.

abbr.
Anglican
References in periodicals archive ?
The Olympics present an opportunity for companies to clearly communicate corporate guidelines for accessing high bandwidth content such as live streaming video," said Angl.
Nepaisant to, termina Smart City dazniau vartoja ne urbanistai ar architektai, bet informaciniu ir rysio technologiju (IRT arba angl.
Pagrindiniai tarptautiniu sporto renginiu organizaciniai komitetai nusprendzia, su kuriomis kompanijomis tampama partneriais (TOP remejais, angl.