arenose

arenose

(ˈærɪnəʊs) or

arenous

adj
sandy
References in periodicals archive ?
Taigi psichologijos autoritetas projektuojamas ivairiose socialinese arenose ir psichoterapijos diskursas tapo kulturine forma--organizuojancia ir formuojancia patirti, taip pat ir kulturos resursu, kuriuo naudodamiesi bandome suvokti save ir socialinius santykius.
This material occurs in the arenose zone and parts of the mottled zone using the terminology of Anand and Paine (2002).