Argentina

(redirected from Ariannin)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
click for a larger image
Argentina

Ar·gen·ti·na

 (är′jən-tē′nə)
A country of southeast South America stretching about 3,700 km (2,300 mi) from its border with Bolivia to southern Tierra del Fuego. The region was sparsely populated by indigenous peoples before the Spanish founded settlements there in the early 1500s. In 1776 Spain established a viceroyalty in present-day Argentina, Uruguay, Paraguay, and Bolivia. Argentina achieved its independence from Spain in 1816. Buenos Aires is the capital and the largest city.

Ar′gen·tine′ (-tēn′, -tīn′), Ar′gen·tin′e·an (-tĭn′ē-ən) adj. & n.

Argentina

(ˌɑːdʒənˈtiːnə)
n
(Placename) a republic in southern South America: colonized by the Spanish from 1516 onwards; gained independence in 1816 and became a republic in 1852; ruled by military dictatorships for much of the 20th century; civilian rule restored in 1983; consists chiefly of subtropical plains and forests (the Chaco) in the north, temperate plains (the pampas) in the central parts, the Andes in the west, and an infertile plain extending to Tierra del Fuego in the south (Patagonia); an important meat producer. Language: Spanish. Religion: Roman Catholic. Currency: peso. Capital: Buenos Aires. Pop: 42 610 981 (2013 est). Area: 2 776 653 sq km (1 072 067 sq miles). Also called: the Argentine

Ar•gen•ti•na

(ˌɑr dʒənˈti nə)

n.
a republic in S South America. 37,737,664; 1,084,120 sq. mi. (2,807,870 sq. km). Cap.: Buenos Aires. Also called the Argentine.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Argentina - a republic in southern South AmericaArgentina - a republic in southern South America; second largest country in South America
OAS, Organization of American States - an association including most countries in the western hemisphere; created in 1948 to promote military and economic and social and cultural cooperation
Patagonia - region in southern South America between the Andes and the South Atlantic
Triple Frontier - the border area where Argentina and Brazil and Paraguay meet; an active South American center for contraband and drug trafficking and money laundering; a suspected locale for Islamic extremist groups
Buenos Aires, capital of Argentina - capital and largest city of Argentina; located in eastern Argentina near Uruguay; Argentina's chief port and industrial and cultural center
Cordova, Cordoba - a city in central Argentina; site of a university founded in 1613
Moron - a city in Argentina, to the west of Buenos Aires
Rosario - a port city on the Parana River in eastern central Argentina
Vicente Lopez - an industrial suburb of Buenos Aires
pampas - the vast grassy plains of northern Argentina
Tierra del Fuego - an archipelago off southern South America; separated from the continent by the Strait of Magellan; islands are administered by Chile and by Argentina
Aconcagua - the highest mountain in the western hemisphere; located in the Andes in western Argentina (22,834 feet high)
Andes - a mountain range in South America running 5000 miles along the Pacific coast
Bonete - a mountain in the Andes in Argentina (22,546 feet high)
Cachi - a mountain in the Andes in Argentina (22,047 feet high)
El Libertador - a mountain in the Andes in Argentina (22,047 feet high)
El Muerto - a mountain peak in the Andes on the border between Argentina and Chile (21,457 feet high)
Galan - a mountain peak in the Andes in Argentina (21,654 feet high)
Iguassu, Iguassu Falls, Iguazu, Iguazu Falls, Victoria Falls - a large waterfall on the border between Argentina and Brazil
Laudo - a mountain peak in the Andes in Argentina (20,997 feet high)
Llullaillaco - a mountain in the Andes on the border between Argentina and Chile (22,057 feet high)
Mercedario - a mountain in the Andes in Argentina (22,210 feet high)
Nacimiento - a mountain peak in the Andes in Argentina (21,302 feet high)
Ojos del Salado - a mountain in the Andes on the border between Argentina and Chile (22,572 feet high)
Parana, Parana River - a South American river; tributary of Rio de la Plata
Pissis - a mountain in the Andes in Argentina (22,241 feet high)
La Plata, Plata River, Rio de la Plata - an estuary between Argentina and Uruguay
South America - a continent in the western hemisphere connected to North America by the Isthmus of Panama
Tupungato - a mountain in the Andes on the border between Argentina and Chile (22,310 feet high)
Argentinian - a native or inhabitant of Argentina
2.Argentina - type genus of the Argentinidae: argentines
fish genus - any of various genus of fish
Argentinidae, family Argentinidae - small marine soft-finned fishes with long silvery bodies; related to salmons and trouts
argentine - any of various small silver-scaled salmon-like marine fishes
Translations
Argentina
Argentina
Argentino
Argentina
آرژانتین
Argentiina
Argentina
Argentína
Argentina
Argentína
アルゼンチン
아르헨티나
Argentina
Argentina
Argentina
Argentína
Argentina
Argentina
Argentina
ประเทศอาร์เจนตินา
Аргентина
Argentinanước Argentina

Argentina

[ˌɑːdʒənˈtiːnə] NArgentina f

Argentina

[ˌɑːrdʒənˈtiːnə] nArgentine f
in Argentina → en Argentine

Argentina

nArgentinien nt

Argentina

[ˌɑːdʒnˈtiːnə] nl'Argentina

Argentina

الَأرْجِنْتيـن Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentiina Argentine Argentina Argentina アルゼンチン 아르헨티나 Argentinië Argentina Argentyna Argentina Аргентина Argentina ประเทศอาร์เจนตินา Arjantin nước Argentina 阿根廷
References in periodicals archive ?
Yn gynharach yn y tymor, llwyddodd Elfyn, y gyrrwr 26 mlwydd oed o Ddolgellau, i orffen yn drydydd yn yr Ariannin.
Ymysg y Barbariaid eraill yn y garfan i wynebu Cymru bydd cyn gapten De Affrica John Smit; cyn gapten Lloegr Mike Tindall; maswr Yr Ariannin Felipe Contepomi a chewri Seland Newydd Stephen Donald a Mils Muliaina a BJ Botha o Dde Affrica.
Yn gynharach yn y tymor, llwyddodd Elfyn Evans , y gyrrwr 26 mlwydd oed o Ddolgellau, i orffen yn drydydd yn yr Ariannin.
Mae hyfforddwr Awstralia, Michael Cheika wedi cryfhau sgrym y Wallabies a fu'n wendid, a hyd yn oed yn destun gwawd, cyn iddo ddod a Mario Ledesma, cyn-fachwr yr Ariannin, i'r camp fel hyfforddwr y blaenwyr.
Ar fore'r 8fed o Fehefin, 1982, fe wnaeth pum awyren Skyhawk o luoedd yr Ariannin ysgubo dros Fitzroy ar arfordir de-ddwyrain y Falklands a gollwng bomiau 500 pwys.
Mae Dewi Prysor hefyd yn adrodd hanes siomedigaethau'r timau fethodd ar y funud ola' ennill drwodd i dri thwrnamaint Cwpan y Byd - 1978 yn yr Ariannin, 1982 yn Sbaen a 1994 yn yr Unol Daleithiau ac i Euro 2004 ym Mhortiwgal.
WRTH i ni nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands, mae llawer o deuluoedd yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig, Yr Ariannin ac ynysoedd y Falklands yn parhau i fyw yng nghysgod tywyll y brwydro.
Wel, mae mhen i'n deud Awstralia, (gan fod gynnyn nhw'r gallu i ennill hyd yn oed pan roedden nhw i fod i golli) ond mae nghalon i'n ysu i weld yr Ariannin yno.
Ym 1999, cafodd y gystadleuaeth ei chynnal yng Nghymru a chawn ail fyw cyffro gem Cymru yn erbyn Yr Ariannin, ynghyd a'r frwydr fythgofiadwy rhwng y Crysau Duon a Ffrainc, ac Awstralia yn codi cwpan enwog Webb Ellis.
10pm) Ymunwch e chriw Y Clwb Rygbi'r prynhawn yma wrth i dAm Cymru groesawu'r Ariannin i Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd am y gem olaf ym mharatoadau Cwpan Rygbi'r Byd.
Mae un gyfrol o luniau gyda chapsiynau tairieithog (yn cynnwys Sbaeneg), er ein bod eto i wybod sut i bostio llyfrau i'r Ariannin heb son am eu dosbarthu yno.
Fe drodd y gwyliau yma yn fythgofiadwy gan i ni ymweld a rhannau o'r Ariannin heblaw Patagonia, ac hefyd Brasil, Paraguay a Chile.