awdl


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

awdl

(ˈaʊdəl)
n
(Poetry) a very long traditional Welsh poem following strict conventions
References in periodicals archive ?
Bydd y rhaglen yn dilyn hynt Hedd Wyn o ardal Trawsfynydd i Litherland ger Lerpwl, lle cafodd ei hyfforddi gan y fyddin; ac yna ymlaen i Flechin yn Ffrainc lle anfonodd ei awdl i'r Eisteddfod; ac i ardal Ieper yng Ngwlad Belg lle bu farw.
We are concerned that such weapons may reach terrorist groups who will be capable of occupying the capital Sana'a in one night with such advanced military equipment," said bin Awdl.
Each awdl of The Gododdin counts as a single unit of composition in competitive song.
Fe'i henillodd am ei awdl, Patagonia, yn 1964, ac mae'n debyg mai am ei waith yn ysgrifennu am y wlad honno y daeth y bardd yn fwyaf enwog.
Nid yw'r awdur yn osgoi trafod helynt Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi, pan ddaeth Dic yn fuddugol gydag awdl "Y Gwanwyn", ac yntau wedi torri rheolau'r gystadleuaeth.
Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn, 1910 gyda'i awdl Yr Haf ?
Cai ei alw'n aml yn Fardd yr - - - , yn dilyn teitl ei awdl fuddugol gyntaf 11.
Braf yw gweld bod y ddwy awdl yn cael eu cynnwys yn y gyfrol hon, ac wrth ddarllen trwyddynt rhyfeddwn at eu cynganeddu cywrain a'u heglurder.
The winning poet, Thomas Jones, had died on the evening his work had been sent to Wrexham, and his final words were, "Has the Awdl been sent safely?
FYTH ers i Hedd Wyn ennill ar yr awdl ym Mhenbedw yn 1917, tyfodd y gadair yn symbol eiconig i'r Eisteddfod Genedlaethol, ac yng ngolwg llawer, hon yw'r brif wobr a gysylltir a'r brifwyl.