Colwyn Bay

(redirected from Bae Colwyn)
Also found in: Encyclopedia.

Colwyn Bay

(ˈkɒlwɪn)
n
(Placename) a town and resort in N Wales, in Conwy county borough. Pop: 30 269 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Daw'r ddwy ornest o Barc Eirias, Bae Colwyn wrth i dim Merched Cymru a thim dan 20 Cymru herio gwrthwynebwyr o Ffrainc.
Wedyn mi oedd 'na Slot Sadwrn, a dwi'n cofio bod yn y gynulleidfa pan oedd yn Sw Bae Colwyn.
Mae'r daith yn cychwyn ym Mharc Eirias Bae Colwyn ac yn gorffen yn Llandudno gan ddilyn cwrs caled sy'n cynnwys cymalau yng Nglannau Dyfrdwy, Bryniau Clwyd, coedwigoedd Dyfi yng Nghanolbarth Cymru a thros y ffin yn Swydd Gaer.
Conchar a'i Feibion, 4 Woodland Road West, Bae Colwyn.
Cawn ddilyn yr holl gyffro yn fyw o Barc Eirias, Bae Colwyn o 7.
Yn sydyn ond yn dawel yng Nghartref Bron Afallen, Cerrigydrudion, gynt o Ffordd y Bugail, Stad y Fron Bae Colwyn yn 75 mlwydd oed.
Cymerwyd yr awenau oddi yno i ben y daith gan Gadeirydd Cyngor Bae Colwyn.
01559 363537 / 362563 / 363635 ECKLEY Eluned Morfudd ar Awst y 29, 2015 yn Merton Place, Bae Colwyn yn 102 mlwydd oed; anwylyd ei theulu.
Ym Medi 1907 cafwyd caniatad i ymestyn y trac o Rhos i Fae Colwyn O ganol Rhos roedd y tramiau i deithio ar hyd y promenad am chwarter milltir cyn anelu am Rhodfa Brompton ac yna at ganol Bae Colwyn ar hyd Ffordd Abergele hyd at Ffordd yr Orsaf.
15pm Bydd gem gyntaf tim rygbi Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad Dan 20 yn cael ei chwarae ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.
Diolch hefyd am bob cefnogaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, i bawb a gyfranodd at y gwasanaeth ac i Gareth o gwmni John Sibeon ai Feibion am ei diefniadau gofalus.
GARETH PRITCHARD fu'n olrhain yr hanes (dyma'r gyntaf mewn cyfres o erthyglau) YN ystod nawdegau'r 19eg ganrif y dechreuwyd son o ddifri' am adeiladu tramffordd rhwng Llandudno a Bae Colwyn.