baryton

(redirected from Bariton)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Bariton: bass voice, baritone voice

bar·y·ton

 (băr′ĭ-tōn′)
n.
A bowed string instrument of the 18th century, similar to the bass viol, but having sympathetic strings on the rear of the fingerboard.

baryton

(ˈbærɪˌtəʊn)
n
(Instruments) a bass viol with sympathetic strings as well as its six main strings
[C18: from French: baritone]

bar•y•ton

(ˈbær ɪˌtɒn)

n.
an 18th-century stringed instrument with six bowed strings and several additional strings that vibrate sympathetically.
[< French; see baritone]
Translations
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bydd y bariton bas Anthony Stuart Lloyd yn hawlio'r llwyfan mawr a bydd yn ymuno ag un o gorau meibion enwoca'r De, Cor Orpheus Treforys, dan arweiniad Joy Amman Davies.
Y cam cyntaf ar ei daith fydd ardal y Rhondda, lle bydd Bryn yn ymweld a'r man lle ganwyd un o'i arwyr, y diweddar fas bariton Syr Geraint Evans, a chwaraeodd ran dyngedfennol yn ei yrfa.
Vogelhochzeit Neu, Jc 418: fur Bariton und Klavier (2013).
Zwei] Sonette von Albrecht Haushofer sowie Verse des Jesaja fur Bariton, Frauenchor, Orgel und andere Instrumente [Fl.
Whilst closely contested, it was the 2012 champion Shaun Neill on his imported horse Clyde Z who took the title for the second consecutive year, who also coincidently placed second on his other horse Bariton P.
Placido Domingo, Russia's legendary Mariinsky Ballet and Welsh bariton Bryn Terfel are among the cultural luminaries performing at next year's Abu Dhabi Festival, it was announced at a press conference on Monday.
Eisteddfod Genedlaethol 2012 (S4C, yn dechrau 10am) Mae''r cystadlaethau''r bore 'ma yn cynnwys y Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed, y triawd/pedwarawd cerdd dant, yr unawd bariton, y parti alaw werin a''r unawd c--n gelf.
Weil es aber vielen Bassisten schwer fallt, die im Verhaltnis zu ihrer Stimmlage hohen Tone zu singen, wird Beckmesser haufig von einem Bariton (Stimmumfang: A-e1/g1) dargestellt, fur den diese Partie auch nicht einfach zu bewaltigen ist.
Du Plessis verduidelik dat die liedere tussen 1951 en 1954 nooit in die openbaar gesing is nie, maar wel privaat deur hom met die Suid-Afrikaanse bariton Jacob de Vries, wat in Londen gewoon het, ingestudeer is.
19) |et il Padre Bressano tolto ultimamente che pub servir per bariton cioe che canta 3 voci': Moore, Vespers, i, p.
Huw Chiswell fydd yn perfformio rhai o'i glasuron a bydd y bariton ifanc Emyr Wyn Jones, yn serennu ar y llwyfan mawr.
Bydd tri thriawd yn cymryd rhan - Triawd Edern (Annest Jones, Elain Rhys Jones a Glesni Jones); Triawd y Trwmpedwyr (Gwyn Evans, Cai Isfryn a Gwyn Owen) a Trio (y baswr, Steffan Owen, y bariton, Bedwyr Parri a'r tenor, Emyr Gibson).