baryton

(redirected from Bariton)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Bariton: bass voice, baritone voice

bar·y·ton

 (băr′ĭ-tōn′)
n.
A bowed string instrument of the 18th century, similar to the bass viol, but having sympathetic strings on the rear of the fingerboard.

baryton

(ˈbærɪˌtəʊn)
n
(Instruments) a bass viol with sympathetic strings as well as its six main strings
[C18: from French: baritone]

bar•y•ton

(ˈbær ɪˌtɒn)

n.
an 18th-century stringed instrument with six bowed strings and several additional strings that vibrate sympathetically.
[< French; see baritone]
Translations
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Whilst closely contested, it was the 2012 champion Shaun Neill on his imported horse Clyde Z who took the title for the second consecutive year, who also coincidently placed second on his other horse Bariton P.
Placido Domingo, Russia's legendary Mariinsky Ballet and Welsh bariton Bryn Terfel are among the cultural luminaries performing at next year's Abu Dhabi Festival, it was announced at a press conference on Monday.
Eisteddfod Genedlaethol 2012 (S4C, yn dechrau 10am) Mae''r cystadlaethau''r bore 'ma yn cynnwys y Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed, y triawd/pedwarawd cerdd dant, yr unawd bariton, y parti alaw werin a''r unawd c--n gelf.
Du Plessis verduidelik dat die liedere tussen 1951 en 1954 nooit in die openbaar gesing is nie, maar wel privaat deur hom met die Suid-Afrikaanse bariton Jacob de Vries, wat in Londen gewoon het, ingestudeer is.
Gawson ni sgwrs ddifyr arall am y canwr tango Carlos Gardel (gallwch glywed ei lais bariton hyfryd ar youtube) efo Virgilio, diweddar wr Luned Gonzalez, oedd wedi mopio'i ben yn rhacs efo Gardel.
Y ddau sy'n perfformio rhannau arweiniol Awen ac Anwar yw mezzo-soprano Corws Opera Cenedlaethol Cymru Sian Meinir a'r bariton Dyfed Wyn Evans sydd yn perfformio'n rheolaidd yng nghorws ychwanegol y cwmni opera.
Y ddau sy'n perfformio rhannau arweiniol Awen ac Anwar yw mezzo-soprano Corws Opera Cenedlaethol Cymru, Sian Meinir, a'r bariton Dyfed Wyn Evans sydd yn perfformio'n rheolaidd yng nghorws ychwanegol y cwmni.
Yn cymryd y prif rannau mae'r mezzosoprano Sian Meinir o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru a'r bariton Dyfed Wyn Evans sy'n perfformio'r rheolaidd yng nghorws ychwanegol WNO.
Ond y bariton Dmitri Hvorostovsky wnaeth gipio'r Brif Wobr y flwyddyn honno.
Ond ro'n i wedi mwynhau cr Dolgellau yn arw hefyd, er (neu efallai oherwydd) fod Aled o'r Blaenau a'i lais bariton cryf wedi rheoli pethau dipyn mwy na Mair eu tiwtor ar y piano.
bariton [horn] and 3 may sound a major 9th lower euphonium as written 5.
Heno ar Sopranos fe fydd y soprano dalentog o Abertawe, Elin Manahan Thomas, yn gwahodd y bariton Robert Davies (ei gwer