Beeld


Also found in: Wikipedia.
n.1.Same as Beild.
References in periodicals archive ?
Kritiese denke word uitgeskakel en die mitiese beeld kan nie teen die realiteit gemeet word nie.
Marilyn Monroe, Christus van die houtkruis ("Die diensbaarheid van bome", "Ikone" en "Google Golgota"), Uys Krige, Tsjaikofski, Oscar Wilde, Ingrid Jonker en Paganini is onder ander die "bevlekte helde" wat in die beeld van Cellini ("Temper") se Perseus & Medusa "oorleef".
Sy slaag meesterlik daarin om die humor in 'n situasie raak te sien en dit sodanig uit te beeld dat die leser se tone letterlik omkrul van vermaak.
Die roman gee 'n baie herkenbare en oortuigende beeld van hoe die keurslyf van konvensies en tradisies binne verhoudinge vroue in teennatuurlike rolle kan inforseer.
Reeds met die omslag word hierdie paradoks bevestig: 'n foto getiteld Dooie sederbome in Skerpioenpoort deur Jan Mostert, maar 'n beeld van verligte takke wat aansluit by die openingsgedig "Nature morte--by 'n akwarel van Jan Voerman" (8):
Baie ander foto's (wat ook nog ander dagboekfoto's, wat liefs nie gesien moet word nie, uitsluit) gee 'n beeld van Afrika as die resultaat van die mens se handewerk op sy ergste, volgens Alberts eintlik 'n soort hel.
Metafoor, simbool, beeld, verbeelding--dimensies van die teologie
Reis is 'n ontsnaproete uit onkunde, uit die arrogansie van 'n eng uitkyk; dit is om 'n beeld van die wereld te vorm, om jouself daarin te plaas, om menswees te begryp deur die oe van ander kulture en ander eras.
Die titelverhaal beeld die pioniersvrou, tant Trynie, uit, 'n luisterryke karakter, "[h]aar ruwe lewe is 'n slagveld van onbesonge oorwinnings .
Die literere geskiedenis bied verskeie teenvoorbeelde vir die negatiewe beeld van die coconut: Sol Plaatje, Can Themba en Bloke Modisane se genuanseerde Shakespeare-intertekste demonstreer 'n dinamiese ondermyning van die koloniale establishment op haar eie speelveld.
Hierdie verhaallyn is egter uit die draaiboek weggelaat en daarom moes kort tonele in die draaiboek geskryf word om die verhouding tussen Lorenzo en Mario te vestig--veral om die vriendskap tussen Mario en Lorenzo voor die ontdekking van die goudwa uit te beeld (o.
Hoewel dit sinvol is om Marguerite se verset teen die Middeleeuse rol van die vrou uit te beeld, is dit wat die leser nuuskierig hou juis die vraag na wie uiteindelik Marguerite se hand gaan wen.