rusk

(redirected from Beskuit)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

rusk

 (rŭsk)
n.
1. A light, soft-textured sweetened biscuit.
2. Sweet raised bread dried and browned in an oven.

[Spanish or Portuguese rosca, coil, bread ring, of unknown origin.]

rusk

(rʌsk)
n
(Cookery) a light bread dough, sweet or plain, baked twice until it is brown, hard, and crisp: often given to babies
[C16: from Spanish or Portuguese rosca screw, bread shaped in a twist, of unknown origin]

Rusk

(rʌsk)
n
(Biography) (David) Dean. 1909–94, US statesman: secretary of state (1961–69). He defended US military involvement in Vietnam and opposed recognition of communist China

rusk

(rʌsk)

n.
a slice of sweet raised bread dried and baked again in the oven; zwieback.
[1585–95; alter. of Sp or Portuguese rosca twisted bread]

Rusk

(rʌsk)

n.
(David) Dean, 1909–94, U.S. Secretary of State 1961–69.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.rusk - slice of sweet raised bread baked again until it is brown and hard and crisprusk - slice of sweet raised bread baked again until it is brown and hard and crisp
toast - slices of bread that have been toasted
Translations
dětský sucharsuchar
tvebak
korppu
dvopek
ラスク
러스크
skorpa
ขนมปังกรอบที่ใช้เลี้ยงเด็ก
bánh quy

rusk

[rʌsk] N (esp Brit) (esp for babies) → galleta f, bizcocho m tostado

rusk

[ˈrʌsk] nbiscotte f

rusk

nZwieback m

rusk

[rʌsk] nfetta biscottata

rusk

بُقْسُماط dětský suchar tvebak Zwieback παξιμάδι galleta crujiente korppu biscotte dvopek biscotto ラスク 러스크 beschuit kavring sucharek biscoito, sequilho сухарь skorpa ขนมปังกรอบที่ใช้เลี้ยงเด็ก bebe bisküvisi bánh quy 甜饼干
References in periodicals archive ?
Onmiddellik, bloedig vererg, begin sy haarself uitvee: op 'n plastiese stoel starende oor die oseaan, gebukkend oor 'n klein skilpadjie in die natuurreservaat, tussen 'n plaat botterblomme, op die stoep met haar boek op haar skoot, en laggend met 'n druppende beskuit in haar hand .
Hoewel ai' Mietjie se beskuit ook as goeie beskuit geklassifiseer word, is dit hoofsaaklik omdat sy deur oorlede tant Hessie wie se beskuit as "kerngesond, goudbruin" en "van 'n ander stoffasie" beskryf word, geleer is.