blasty

blasty

(ˈblɑːstɪ)
adj, blastier or blastiest
1. blustery
2. obsolete inducing blight
References in periodicals archive ?
Mae'r creyr yn aml iawn yn nythu hefo'i gilydd i ffurfio creyrfa, ac yn aros yn yr un lle gan fagu flwyddyn ar ol blwyddyn, ac mae yna gred ei bod yn lwcus iawn cael creyrfa ar dir fferm neu blasty.
POPPYS LOVE (Race 1) is set to make all the running while AMBERVALE BLASTY (Race 2) can get into a nice position early doors and stay on best.
The histrionically unimpeachable Emalie Savoy was a mixed vocal blessing as Fiordiligi: plenty of size and color midrange, but a weakish chest voice and a top that often emerged blasty and harsh.
ambell blasty neu fwthyn carreg yn swatio ymhlith stadau bocslyd o dai modern digymeriad, ambell do gwellt a lon fach dawel goediog.
Cartref cyfnither i mi, hostel ieuenctid, hosteli annibynnol, tai crand, gwely a brecwast, hen blasty - unrhyw le.
It's enough that ESPN's Chris Berman hosting a MNF pregame ``blast'' is about as blasty as a shot of seltzer water from a bottle.
Cerdded ar hyd lon fach am bwl a phasio heibio i Blasty Nannau ar y chwith i ni - a do, mi welais y cyrn (nid eu bod yn mygu
Doedd hi ddim ar agor yn aml, ond ambell waith, gallech sleifio drwy''r giatiau a phrofi hedd rhyw hances boced o ardd, yng nghanol adfeilion hen blasty.
Daloni Metcalfe sy'n cyflwyno'r diweddglo cyffrous yn fyw o Blasty Glynllifon ar S4C yng nghwmni beirniaid swyddogol y gyfres, Dai Jones, Llanilar a'r Athro Wynne Jones.
O Blasty Trawscoed ger Aberystwyth i Blasty Rhiwperra ger Caerffili, ac o Gastell y Strade i Gastell Penrhyn, ar Y Plas: Hen Ffordd Gymreig o Fyw cawn olrhain hanes y bobl oedd yn byw yn y plastai ac yn rhedeg yr ystadau hyn.
Daloni Metcalfe sy'n cyflwyno'r diweddglo cyffrous yn fyw o Blasty Glynllifon ger Caernarfon yng nghwmni beirniaid swyddogol y gyfres, Dai Jones, Llanilar a'r Athro Wynne Jones.