Blive

(blīv)
adv.1.Quickly; forthwith.
References in periodicals archive ?
Tidsrum for prsentationer vil blive besluttet, nr vi kender antallet af interessenter.
den manglende brik hun havde ledt efter i sin individuelle udvikling hen imod at blive "et helt menneske", som var et af firmacoachens mantraer"/"the missing piece she had been looking for in her individual development towards becoming "a whole person", one of the mantras of the company coach.
Den gamle Dame var en hyppig gjest i Annes hus, og havde den Glaede at se sin Yndling i Besiddelse af al den Lykke, som kan blive en Dodelig tildel.
Some phrases were cut from the conversation of Maxim and Janysh Bakiev posted in May 2010 on the website Blive.
Brand (2009), "Danskerne vii lade SP-penge blive i banken", May.
Der vil blive indget en rammeaftale med 2 leverandrer efter en kaskademodel, hvor 1.
Konsekvensen kan blive, at patienteme ikke opnar langtidsrelationer til sundhedsprofessionelle, der kan vise interesse for dem og deres sygdom.
The narrator describes how the insects buzz in the air after they have sucked their bodies full of blood (and can thus be visualised clearly as dark picture elements): "Afstanden mellem de enkelte blodpunkter ville blive stadig storre ligesom et fotograferet portraet gar i oplosning i lutter korn.
acardi Blive is back and performing over the three days with a line-up that includes Krafty Kuts, Jaymo & Andy George, A Skillz, The Revenge, MJ Cole, Greco Roman Sound System, Zombie Disco Squad, Greg Wilson, Horse Meat Disco, David De Valera, Calvin Dude, Stephen Manning, Ian Bright, Mowgli, Terje and Oli Savill.