Hotei

(redirected from Budai)
Also found in: Wikipedia.
Related to Budai: Hotei
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Hotei - one of the 7 gods of happiness
References in periodicals archive ?
When Budai saw a wrench in Bell's hands he asked her "Where'd you sneak that from?
Placiausiai naudojami suvirinimo budai yra rankinis lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu (111 MMA) ir lankinis suvirinimas nelydziuoju volframo elektrodu inertinese dujose (141 TIG).
Raman), analizuojami kritikos budai, zanrai, istorine raida ir pobudis.
Vargu ar galima su nauju dalyku pateikimu susijusias pratybas priskirti prie uzsiemimu, kur vyrauja analitiniai darbo budai, o snekamosios kalbos pratybas ir skaityma--prie sintetines pratybu visumos.
THE Racing Post will be on sale at the following locations in Paris on Saturday and Sunday for the two days of the Arc meeting at Longchamp: Kiosque Meledandri (52 Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris), Kiosque Merle (97-99 Av des Champs Elysees), Kiosque Franc (33 Av des Champs Elysees), Kiosque Budai (5 Place de l'Alma, 75008 Paris), Kiosque Boussage (24 Av Mac Mahon, 75017 Paris), Kiosque Jardin (2 Av d'Eylau, 75016 Paris), Kiosque Kleber (70 Av Kleber, 75016 Paris), The English Shop (96 Rue du Connetable, 60500 Chantilly), Maison de la Presse (8 Place OmerVallon, 60500 Chantilly), Mr Renault (1-4 Rue du d'Epart, 75014 Paris), Kiosque Roussel (8 Bis Place du Gen.
Upon reviewing this information, Al Budai, Editor of the Buy Low, Sell High
Isanalizavus gautus rezultatus buvo ivertintas konkurenciniu jegu pasiskirstymas, taikomi konkuravimo budai, treciuju saliu konkurentu poveikis, gamybos sanaudu mazinimo kryptys (1 pav.
Des Champs Elysees; Kiosque Franc, 33 Av des Champs Elysees; Kiosque Budai, 5 Place de l'Alma; Kiosque Brikho, 27 Av Marceau; Kiosque Pasquier, 5 Place Saint Michel; Kiosque Escoda, 98 Av Niel; Kiosque Boussage, 2 Av D'Eylau; Kiosque Kleber, 70 Av Kleber;
Guzduobes skersinis luzis yra gana retas (sudaro iki 10% visu dubens kaulu luziu), todel jo tvirtinimo budai nera daznai tyrinejami.