References in periodicals archive ?
Inderdaad was daar dienspligtiges nie net van die infanterie nie, maar ook die geniekorps (ingenieurskorps), artillerie, kavallerie (pantser), gemeganiseerde infanterie (mech), mediese korps, seiners en lugafweer (laasgenoemde soms budgy gunners genoem).
I have, for many years, worked as a flight attendant for several airlines - including the Golden Budgy.