Burion

Bu´ri`on


n.1.(Zool.) The red-breasted house sparrow of California (Carpodacus frontalis); - called also crimson-fronted bullfinch.
References in periodicals archive ?
Dyma y math o bobl o wahanol dylwythau yr wyf wedi dod i gysylltiad a hwy yn ystod yr 8 mis diwethaf tra yn y goedwig neu ddiffaethwch yr Afon Amazon, Yr eiddoch yn burion, Llewelyn Williams c/o Mario Nino, Casilia 211, Amazonias, Peru.
Aethum adref yn amddifad o ramadeg Wyddeleg, ond wedi dysgu yn burion ystyr y gair 'craic''.
Gweyr Donald Evans yn burion am y cynhesu cyson sydd yn digwydd ac nid yw'n dibrisio'r peryglon.
A gwyr Craig ab Iago hynny yn burion, fel Simon Glyn yntau, y rhai sydd wedi gwneud cymaint o swn yn y gorffennol am y mewnlifiad.
Fodd bynnag, pan ofynnais pwy oedd yn cael ei phen-blwydd yr wythnos honno, roedd pob llaw yn saethu i fyny - pawb yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw yn burion a faint oedd oedran Ei Mawrhydi.
Gan mod i wedi mwynhau hanes Leningrad dros Dolig, roedd hyn yn fy siwtio yn burion.
Gwyr Dyfed Edwards yn burion mai ideoleg Doriaidd sy'n gyrru'r agenda hon o doriadau, felly dydw i ddim yn deall y brwdfrydedd dros gymryd rhan yn y sioe.
Bob bore, byddwn yn mynd i'r caffi ym Mhenygroes, ac er nad yw perchennog y caffi yn gallu siarad Cymraeg, mae hi a Hedydd yn deall ei gilydd yn burion.
Ac fe wyddai'r plant yn burion fod eu prifathro yn golygu hynny i'r eithaf.
Mi wyddom yn burion beth yw sefyllfa'r Gymraeg, a gwyddom yn burion sut i'w hachub.