Excalibur

(redirected from Caledfwlch)
Also found in: Encyclopedia.

Ex·cal·i·bur

 (ĕk-skăl′ə-bər)
n.
In Arthurian legend, the sword belonging to King Arthur.

[Middle English, alteration (perhaps influenced by Latin chalybs, steel) of Medieval Latin Caliburnus, from Middle Welsh Caletuwlch or Middle Irish Caladbolg, a legendary sword.]

Excalibur

(ɛkˈskælɪbə)
n
(European Myth & Legend) (in Arthurian legend) the magic sword of King Arthur
[C14: from Old French Escalibor, from Medieval Latin Caliburnus, from Welsh Caledvwlch, perhaps related to Irish Caladbolg a legendary sword (literally: hard belly, hence, voracious)]

Ex•cal•i•bur

(ɛkˈskæl ə bər)

n.
(in Arthurian legend) King Arthur's magic sword.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Excalibur - the legendary sword of King ArthurExcalibur - the legendary sword of King Arthur  
References in periodicals archive ?
Tryfil Caledfwlch 4, from IG Roberts, sold for 2,200gns to HT Jones, Llwyngwril, while Lynn Foxwell sold Rhyddid Sparky for 1,900gns to D Northey, Cornwall.
The two-and-a-half year old Tryfil Caledfwlch was bred and sold by Ioan Roberts of Tryfil Isaf, Llanerchymedd, Anglesey, and was bought by Ceredigion farmers DM & J Thomas of Cwmhyar, Tregroes.
Yn y bennod hon, bydd John Ogwen yn edrych ar rfl allweddol y cleddyf yn y brwydro rhwng y Celtiaid a''r Rhufeiniaid, yn mentro ymladd cleddyfau yn null y Gladiator ac yn ystyried symbolaeth cleddyf enwog y Brenin Arthur - Caledfwlch.