Newport

(redirected from Casnewydd)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

New·port

 (no͞o′pôrt′, nyo͞o′-)
1. A city of southeast Rhode Island at the mouth of Narragansett Bay south-southeast of Providence. Settled in 1639, it was an important economic center in pre-Revolutionary times and in the 1800s became a fashionable summer resort where the wealthy built palatial "cottages."
2. A city of southeast Wales on an inlet of the Severn estuary northeast of Cardiff.

Newport

(ˈnjuːˌpɔːt)
n
1. (Placename) a city and port in SE Wales, in Newport county borough on the River Usk: electronics. Pop: 116 143 (2001)
2. (Placename) a county borough in SE Wales, created from part of Gwent in 1996. Pop: 139 300 (2003 est). Area: 190 sq km (73 sq miles)
3. (Placename) a port in SE Rhode Island: founded in 1639, it became one of the richest towns of colonial America; centre of a large number of US naval establishments. Pop: 26 136 (2003 est)
4. (Placename) a town in S England, administrative centre of the Isle of Wight. Pop: 22 957 (2001)

New•port

(ˈnuˌpɔrt, -ˌpoʊrt, ˈnyu-)

n.
1. a seaport in Gwent, in SE Wales, near the Severn estuary. 137,000.
2. a seaport and summer resort in SE Rhode Island: naval base. 29,259.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Newport - a port city in southeastern WalesNewport - a port city in southeastern Wales  
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
2.Newport - a resort city in southeastern Rhode Island; known for the summer homes of millionaires; important yachting center
Little Rhody, Ocean State, Rhode Island, RI - a state in New England; one of the original 13 colonies; the smallest state
References in periodicals archive ?
The under 14 game between Cardiff Spartans and Neath and District Scorpions at 11am while in the under 15 match at noon, two newcomers meet in St Joseph's Casnewydd Saints and Gwendraeth Valley Raiders.
Fel arfer, nid dadla yn erbyn cadw neu godi safon iaith yr wyf, ond gofyn cwestiwn pwysig, ehangach - beth am ieuenctid rhywle fel Casnewydd neu Fflint - beth sydd yn eu denu nhw at ddiwylliant Cymraeg heddiw yn 2014 ac yn bwysicach byth - a fydd croeso iddynt?
Sgorio (S4C, 10pm) Uchafbwyntiau gemau''r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru a gem Casnewydd yn erbyn Stockport yn Uwch Gynghrair y Blue Square.
Doeddwn i ddim yn hollol siwr lle roedd o hyd yn oed heblaw mai rywle yng nghyffiniau Casnewydd.
Mae e hefyd yn cadw llygad ar y cynlluniau cyffrous i adeiladu Canolfan Ddatblygu Pel-droed Genedlaethol ar gyrion Casnewydd.
Hefyd holl fwrlwm a chyffro'r gem ddarbi Gymreig yng Nghyngres Y Blue Square lle''r oedd Wrecsam yn herio Casnewydd brynhawn Sadwrn.
On Saturday, August 25, Peppa will be at Asda Newport Casnewydd Living to meet and greet young shoppers when the store hosts a special baby and toddler event to raise money for baby charity Tommy's.
Eleni rydyn ni newydd fod yn dathlu buddugoliaeth Casnewydd bron union hanner can mlynedd yn ol, a oedd yn fwy o gamp ac yn erbyn Crysau Duon llawer cryfach yn ol Steve Lewis, awdur All Black and Amber.
Graham Hillier Area Manager, Environment Agency Wales, Heol Casnewydd, Cardiff
org (yn trydar @ gwebethlehem) CASNEWYDD -Mynydd Seion am 10.
Efallai mai Paul Flynn, Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd oedd un o'r rhai a fethodd fwyaf i bwyso a mesur cryfder teimladau ei etholwyr wrth ddatgan fod digon o gofebion eraill yng Nghasnewydd i gofio am y Siartwyr er ei fod yn cydnabod fod chwalu murlun Kenneth Budd yn 'golled'.
Hefyd gm dderbi rhwng Port Talbot a Lido Afan, ac mae Wrecsam a Casnewydd 'nl yn y gystadleuaeth hefyd wedi cyfnod o alltudiaeth.