catarrh

(redirected from Catar)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to Catar: catarrh, Cathar, Cataracts

ca·tarrh

 (kə-tär′)
n.
Copious discharge of mucus associated with inflammation of mucous membranes, especially of the nose and throat.

[Middle English catarre, from Old French catarrhe, from Late Latin catarrhus, from Greek katarrous, from katarrein, to flow down : kata-, cata- + rhein, to flow; see sreu- in Indo-European roots.]

ca·tarrh′al, ca·tarrh′ous adj.
ca·tarrh′al·ly adv.

catarrh

(kəˈtɑː)
n
1. (Medicine) inflammation of a mucous membrane with increased production of mucus, esp affecting the nose and throat in the common cold
2. (Medicine) the mucus so formed
[C16: via French from Late Latin catarrhus, from Greek katarrous, from katarrhein to flow down, from kata- down + rhein to flow]
caˈtarrhal, caˈtarrhous adj

ca•tarrh

(kəˈtɑr)

n.
inflammation of a mucous membrane, esp. of the respiratory tract, causing excessive secretions.
[1350–1400; Middle English < Late Latin catarrhus < Greek katárrous literally, down-flowing]
ca•tarrh′al, ca•tarrh′ous, adj.
ca•tarrh′al•ly, adv.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.catarrh - inflammation of the nose and throat with increased production of mucus
inflammation, redness, rubor - a response of body tissues to injury or irritation; characterized by pain and swelling and redness and heat
Translations
katar
katarslimhindebetændelse
nuha
hunjavica
hurut
slímhúîaròroti
カタル
카타르
kataras
katars
katar
katarr
โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมา
chứng chảy, viêm chảy

catarrh

[kəˈtɑːʳ] Ncatarro m

catarrh

[kəˈtɑːr] ncatarrhe m

catarrh

nKatarr(h) m

catarrh

[kəˈtɑːʳ] ncatarro

catarrh

(kəˈtaː) noun
inflammation of the lining of the nose and throat causing a discharge of thick fluid.

catarrh

اِلْتِهَابُ القَنَاةِ التَنَفُّسِيَّة katar katar Katarrh συνάχι catarro, resfriado nuha catarrhe hunjavica catarro カタル 카타르 slijmvliesontsteking katarr katar catarro катар katarr โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมา akıntı chứng chảy, viêm chảy 粘膜炎

ca·tarrh

n. catarro, resfriado, constipado.
References in periodicals archive ?
Tem um monte de preguicoso que prefere pedir e ir catar resto de coisa.
To find one's America" was to strike it rich: trovare l'America throughout much of Italy, catar la Merica in Trentino, truva ra merica in Voghera, or the Sicilian variant attruvari america.
menthol ac ewcalyptws, Vic neu Carfol ar gyfer catar, llid y sinysau a thagu sych Paratoadau ar gyfer hylifau a gollwyd ar il cyfogi neu ddolur rhydd Paratoadau ar gyfer poen bol Fferins i leddfu dolur gwddf Thermomedr Casgliad o blasteri, gwlan cotwm nad yw'n sugno, cadachau elastig ac amrywiaeth o rwymynnau Piniau cau, plycwyr a siswrn miniog Mae'n bwysig cadw meddyginaethau mewn lle diogel, sych ac oer ac yn y cynhwysydd gwreiddiol gyda label arno.
The Spanish ballad `Moraima' runs as follows: `Yo me era mora Morayma, morilla de un bel catar.
A catar fortuna: storie venete d'Australia e del Brasile.