Ceint


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
n.1.A girdle.
References in periodicals archive ?
Cartref y teulu Tuduraidd oedd Plas Penmynydd, ychydig filltiroedd i'r de ddwyrain o Langefni ger Afon Ceint, er fod y tye presenol yn dyddio oddeutu 1576.
Cyndeyrn from Ceint (named as St Kentigern from Scotland, by Jocelyne in 12th-13th Century) came to Caerleon in AD 522 (traditionally 542).
Naci, fel mae'n digwydd, ar hyd Ln Ceint y gwelais i hi, jest cyn cyrraedd y fynedfa am Eglwys Llanffinnan - a dweud y gwir mae sawl un ar hyd Ln Ceint.
Mi fydda i'n lecio crwydro ar hyd y ln sy'n arwain o'r Talwrn i Ceint, ac mae 'na amrywiaeth dda o flodau gwyllt i'w gweld yno, yn enwedig ddiwedd haf fel hyn.
JANUARY 2008 A large crane was stuck for two days after it got wedged in a lane between Gaerwen and Ceint on Anglesey