Cepphus


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Cepphus: Cepphus columba, Cepphus grylle, black guillemot, pigeon guillemot
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cepphus - a genus of birds including: guillemotsCepphus - a genus of birds including: guillemots
bird genus - a genus of birds
Alcidae, family Alcidae - web-footed diving seabirds of northern seas: auks; puffins; guillemots; murres; etc.
guillemot - small black or brown speckled auks of northern seas
References in periodicals archive ?
Year Species Scientific name 1990s 2004 Atlantic Puffin Fratercula arctica 400 (1974) >1,000 Black Guillemot Cepphus grylle Common Murre Uria aalge 0 Razorbill Alca torda Great Cormorant Phalacrocorax carbo 30 (1983) Great Black-backed Gull Larus marinus Herring Gull L.
Y gwylogod du (black guillemot, Cepphus grylle) oedd y rhain, ac roedd yna dair ohonyn nhw ar y mor ar ochr dde'r cwch ac ar waethaf eu henw mae yna ddarn gwyn ar eu hadenydd ac mae eu traed nhw'n goch.
Communication of intentions in agonistic contexts by the Pigeon Guillemot, Cepphus columba.