penillion

(redirected from Cerdd Dant)
Also found in: Wikipedia.

penillion

(pɪˈnɪlɪən) or

pennillion

pl n, sing penill (pɪˈnɪl)
(Music, other) the Welsh art or practice of singing poetry in counterpoint to a traditional melody played on the harp
[from Welsh: verses, plural of penill verse, stanza]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
MAE cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed.
CERDD Dant is a unique cultural singing tradition in Wales, and is as popular as ever.
A farmer by trade, Dan Puw is well known to generations of people as an adjudicator and cerdd dant and folk singing coach.
NEARLY 1,500 people competed at the annual Cerdd Dant festival staged in Pwllheli over the weekend.
There were as many as nine competing for the solo under 19, the song from a musical under 19, the cerdd dant and folk song and the standard was very high.
MAE cerdd dant yn unigryw i Gymru - a bydd S4C yn dathlu'r traddodiad gwerin rhyfeddol hwn gyda darllediadau gydol y dydd o'r wyl gerdd dant a gynhelir ym Mhlas Heli, Pwllheli, heddiw.
Mae Trystan Ellis-Morris yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i gyflwyno'r wyl Cerdd Dant ar S4C a hynny am y chweched flwyddyn yn olynol.
The Gwyl Cerdd Dant will be held at Plas Heli in Pwllheli tomorrow.
MAE canu cerdd dant mor boblogaidd ag erioed, ac heddiw, yn y Stiwt yn Rhosllannerchrugog, cynhelir yr Wyl Gerdd Dant flynyddol.
Recitation under 5: Branwen Medi Jones & Rhydian Owen, Llannefydd Solo Years 1 & 2: Ynyr Rogers, Efenechtyd Recitation Years 1 & 2: Jac Williams, Denbigh Cerdd Dant Solo Years 1 & 2: Heledd Beech, Bryneglwys Solo Years 3 & 4: Lois Gwynedd, Glanrafon Recitation Years 3 & 4: Gwenan Mars Lloyd, Llandyrnog.
Llanrwst Recitation 15-19: 1 Annest Mair Jones, Ynys Mon Recitation under 25: 1 Heledd Besent, Machynlleth Chief recitation: 1 Heledd Besent, Machynlleth Cerdd Dant solo year 2: 1 Myfi Glyn Davies, Pandy Tudur Cerdd Dant solo year 3 & 4: 1 Erin Fflur Edwards, Llanrwst Cerdd Dant solo year 5 & 6: 1 Marged Alun, Ysbyty Ifan Cerdd Dant party under 12: 1 Parti Ysgol Ysbyty Ifan Cerdd Dant solo year 7-9: 1.
S4C, 7pm Mae'r Gymdeithas Cerdd Dant yn 80 oed eleni ac er mwyn dathlu'r achlysur mae T Dylan Jones yn edrych ar hanes y grefft ac yn gofyn pa mor bwysig ydy cerdd dant i ni heddiw.