penillion

(redirected from Cerdd Dant)
Also found in: Wikipedia.

penillion

(pɪˈnɪlɪən) or

pennillion

pl n, sing penill (pɪˈnɪl)
(Music, other) the Welsh art or practice of singing poetry in counterpoint to a traditional melody played on the harp
[from Welsh: verses, plural of penill verse, stanza]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Tommi Llywelyn from Llanrug who came first on the Folk singing for juniors (main) and inset, Ruth and Celyn from Llansannan, first on the cerdd dant duet under 16 Pics ARWYN ROBERTS
MORE than 1,000 competitors will take part in the annual Cerdd Dant Festival being staged in Bangor next weekend.
TWO teachers picked up their fifth prestigious award for Cerdd Dant singing in the past three years at the National Eisteddfod.
A NEW trophy in memory of a former Archdruid was handed over to Cerdd Dant Festival officials yesterday.
TLWS a wnaed gan gwmni lleol fydd yn cael ei gyflwyno i enillwyr Gweyl Cerdd Dant Glannau Menai ym mis Tachwedd.
While the 16-year-old competed last year at Bala he did not take part in the Cerdd Dant Festival last autumn nor the Urdd Eisteddfod at Aberaeron.
Mae Trystan Ellis-Morris yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i gyflwyno'r wyl Cerdd Dant ar S4C a hynny am y chweched flwyddyn yn olynol.
Bydd S4C yn darlledu o Gwyl Cerdd Dant Porthcawl a'r Fro ddydd heddiw ac yn ol Trystan mae'r wyl fel aduniad blynyddol rhwng ffrindiau agos.
HUNDREDS of competitors will take part in the annual Cerdd Dant Festival being staged in a seaside resort next weekend.
MAE canu cerdd dant mor boblogaidd ag erioed, ac heddiw, yn y Stiwt yn Rhosllannerchrugog, cynhelir yr Wyl Gerdd Dant flynyddol.
There were as many as nine competing for the solo under 19, the song from a musical under 19, the cerdd dant and folk song and the standard was very high.
RESULTS Solo (nursery class): 1 Llio Iorwerth, Trawsfynydd Recitation (nursery class): 1 Llio Iorwerth,Trawsfynydd Solo year 2 and under: 1 Erin Davies, Llanrwst RecitWation year 2 and under: 1 Lowri Jarman, Llanuwchllyn Cerdd Dant year 2 and under: 1 Lowri Jarman, Llanuwchllyn Solo year 3 and 4: 1 Erin Llwyd, Glanrafon Recitation year 3 and 4: 1 Erin Davies, Ysgol Craig y Deryn Cerdd Dant year 3 and 4: 1 Erin Llwyd, Glanrafon Solo year 5 and 6: 1 Elain Iorwerth, Trawsfynydd Recitation year 5 and 6: 1 Lwsi Roberts, Meifod Cerdd Dant year 5 and 6: 1 Lwsi Roberts, Meifod Folk song solo year 6 and under: 1 Lwsi Roberts, Meifod Duet year 6 and under: 1 Cadi ac Erin, Glanrafon.