Cheremkhovo


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Che•rem•kho•vo

(tʃəˈrɛm kəˌvoʊ)

n.
a city in the SE Russian Federation in Asia, NW of Irkutsk. 110,000.
References in periodicals archive ?
The NMT-450I coverage extends to Irkutsk, Angarsk, Shelekhov, Usolie-Sibirskoye, Cheremkhovo, Sayansk, Zima, Bratsk, Vikhorevka, Ust-Ilimsk, Taishet, Tulun, Nizhneudinsk, Baikalsk, Sludyanka, town of Listvyanka and Baikal route.