wigan

(redirected from Chochion)
Also found in: Encyclopedia.

Wig·an

 (wĭg′ən)
A borough of northwest England northeast of Liverpool. An important medieval market town, it became heavily industrialized in the 1800s.

wig·an

 (wĭg′ən)
n.
A stiff cotton fabric often used as interfacing.

[After Wigan.]

Wigan

(ˈwɪɡən)
n
1. (Placename) an industrial town in NW England, in Wigan unitary authority, Greater Manchester: former coal-mining centre. Pop: 81 203 (2001)
2. (Placename) a unitary authority in NW England, in Greater Manchester. Pop: 303 800 (2003 est). Area: 199 sq km (77 sq miles)

wig•an

(ˈwɪg ən)

n.
a stiffly starched cotton fabric used to interline garments.
[1870–75; after Wigan, where orig. produced]

Wig•an

(ˈwɪg ən)

n.
a borough of Greater Manchester, in W England. 310,000.
References in periodicals archive ?
Dechreuodd y berthynas rhyngtho ef a chochion glannau Merswy dros ugain mlynedd yn Ol, er ei fod yn byw bryd hynny'n ei ardal enedigol ym Mhorth yn y Rhondda.