Concludent

Con`clud´ent


a.1.Bringing to a close; decisive; conclusive.
Arguments highly consequential and concludent to my purpose.
- Sir M. Hale.
References in periodicals archive ?
Although the advantages of training in water enviroment are obvious, we point out the fact that in specialty literature we have not found concludent data reffering to the programmes recommended for OI.
Caracterul concludent si pertinent al probelor medico-legale reprezinta conditii de admisibilitate a acestora in fata organelor judiciare investite cu solutionarea unei cauze, efectuarea in timp util a acestora, utilizarea tuturor mijloacelor adecvate scopului (obiectivele expertizei), demonstrarea concluziilor si nu afirmarea acestora, verificarea lor in raport cu circumstantele faptelor medicale si/sau cu probabilitatea statistica.
Cresterea demografica, efectele acestei cresteri in plan economic, noile structuri politice (coloniile) ca forma a imperialismului occidental, diversificarea mijloacelor de comunicare in masa si formarea unor societati secrete (the literary underground) ale intelectualilor interesasi in vehicularea ideilor contractului social, toate acestea au dus la aparitia unor noi forme de solidaritate sociala, la contestarea puterii monarhice si Statului paternalist, dar si la construirea de noi "iluzii ale politicului" (2) iar, in acest sens, exemplul Frantei este concludent.