cymar

cymar

or

simarre

n
(Clothing & Fashion) a woman's short fur-trimmed jacket, popular in the 17th and 18th centuries
[C17: variant of simar, from French simarre, perhaps ultimately from Basque zamar sheepskin]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yn yr oes ddiamynedd hon, does gan bobl ddim amynedd trefnu oed, ac threulio noson gyfan efo cymar sydd ddim at eich dant.
DAVIES Gwilym Yn dawel ar Fedi 26, 2015 yn Ysbyty Glangwili, Gwilym o Woods Row Court, Caerfyrddin, gynt o Llainddu, Pencader; cymar Pat, tad Betsan a'i gwr Hefin, tad-cu Sian a Daniel.
The study was commissioned by the Cyprus Broadcasting Corporation, the Coordinating Beneficiary of the EU Programme Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) in Cyprus, and was undertaken by CYMAR Market Research Ltd.
Ray Oliver packed up his possessions and embarked on a round-the-world trip aboard his 36ft boat Cymar in 1996 after Patricia died from cancer.
Owner Cymar Homes backed down just before an industrial tribunal yesterday and agreed to return pounds 111 lost pay and not penalise drink breaks.
01239 851 005 RICHARDS John Wynford Yn dawel yn ei gartref Glangraig Fach, Llangrannog ar nos Wener Medi 25, 2015 yn dilyn salwch a ddioddefodd yn urddasol ac yn ddewr, hunodd Wynford yn 66 mlwydd oed; peiriannydd 'BT' wedi ymddeol ac yn enedigol o bentref Brongest; cymar a ffrind didwyll Wendy, tad annwyl a chefnogol Martin a'i gymar Bethan, tadcu hoffus ac arbennig Samuel a Daniel.
Gwraig gariadus affrind gorau Gwyndaf, a mam annwyl a gofalus Tom a Mared, a Lucy cymar Tom.
Christos Marangos from CYMAR, the company that conducted the study, said this was the largest research study ever conducted in Cyprus on waste management.
JAMES John Iorwerth (Flash) Yn sydyn ar ol salwch byr, ar fore Sul Medi 20 2015 yn ei gartref, Highmead Cottages, Rhuddlan, Llanybydder; cymar annwyl Eleri, tad, tadcu, tad yng nghyfraith, brawd ac ewythyr cariadus.
Cymar cariadus Steve, mam annwyl Ceri a Jo a chwaer i Selwyn, Ellen a Iola.
The poll was carried out between November and December 2014 by CYMAR on behalf of the European Commission.
Chwaer a chwaer yng nghyfraith hoff i John a Hilda, Nerys a Sel a Mary a Dylan a cymar i Meic.