Cynipidae


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cynipidae - a family of Hymenoptera
arthropod family - any of the arthropods
Hymenoptera, order Hymenoptera - an order of insects including: bees; wasps; ants; ichneumons; sawflies; gall wasps; etc.
cynipid gall wasp, cynipid wasp, gall wasp, gallfly - small solitary wasp that produces galls on oaks and other plants
Cynips, genus Cynips - type genus of the Cynipidae: gall wasps
Amphibolips, genus Amphibolips - cynipid gall wasps, especially causing oak-apple galls
Andricus, genus Andricus - cynipid gall wasps, chiefly affecting oaks
References in periodicals archive ?
Descriptions of sixteen new species of parasitic Cynipidae, chiefly from Scotland.
Mae 'na amryw byd o wahanol fathau o dyfiant fel hyn sy'n cael eu hachosi gan fathau o wenyn meirch sy'n perthyn i'r teulu Cynipidae, ac mae 'na nifer o enwau Cymraeg am y mathau yma o dyfiant - fala'r derw, marblis coed, chwydd helyg, chwydd llosg, chwydd blagur, ysgubau'r wrach, coronchwydd, cibafal, clwt blewog (ar ddail), afal hopys (hop gall), pincas robin (sy'n tyfu ar y rhosyn gwyllt ac yn cael eu creu gan wenynen feirch Bedeguar) a chwydd botwm sidan.
Las especies de la familia Cynipidae, y otras de Figitidae, configuran el grupo de los microcinipoideos que producen agallas, principalmente en encinos (Ronquist 1999).
A study of Hartig's Xysttis species with type designations and new synonyms (Hymenoptera: Cynipidae Alloxystinae and Charipinae).
Coleoptera Trogidae Trox Coleoptera Trogidae Trox Coleoptera Trogidae Trox Coleoptera Trogidae Trox Coleoptera Trogossitidae Tenebroides Coleoptera Trogossitidae Tenebroides Neuroptera Chrysopidae Chrysopa Neuroptera Corydalidae Chauliodes Neuroptera Corydalidae Chauliodes Neuroptera Hemerobiidae Hemerobius Neuroptera Sialidae Sialis Hymenoptera Anthophoridae Xylocopa Hymenoptera Apidae Apis Hymenoptera Chrysididae Chrysis Hymenoptera Colletidae Hylaeus Hymenoptera Cynipidae Unident.
Gall wasps mainly belong to the family Cynipidae that attack herbaceous and tree species in the Palearctic and Nearctic regions[6].
Cynipidae and Tenthredinidae are mainly holarctic, gall-inducing thrips (Thysanoptera) are restricted mostly to Western Asia and gall-inducing psyllids and coccids are predominant in tropical regions (Felt 1940, Gagne 1984).
2011a, b) and those from Panama and Costa Rica (see Medianero & Nieves-Aldrey 2011 for an updated list of the Cynipidae of the Neotropical region).
Report on the parasitic Cynipidae, part of the Braconidae, the Ichneumonidae, the Proctotrypidae, and part of the Chalcididae.
Unlike of other species of Cynipidae (Viggiani & Nugnes 2010), in the different larval instars of this species were not observed mandibular asymmetry nor variation in number and position of the spiracles.