National Assembly for Wales

(redirected from Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Also found in: Legal, Acronyms.

National Assembly for Wales

n
(Government, Politics & Diplomacy) the National Assembly for Wales the elected assembly for Wales, based in Cardiff, that has certain powers devolved from the UK government
Informal name: Welsh Assembly
References in periodicals archive ?
Bu Gareth Owen yn athro celf yn ysgolion Rhydfelen a'r Berwyn, yn Bennaeth Adran Gelf Ysgol y Creuddyn, yn Ymgynghorydd Celf a Dylunio i Cynnal ac yn Swyddog Celf a Dylunio yn Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
FE fydd S4C yn cynnig gwasanaeth difyr o raglenni amrywiol yn ystod wythnos olaf yr ymgyrchu ar gyfer Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.
Etholiad 2011 (S4C, hanner dydd) Bydd rhaglen Etholiad 2011 yn darlledu holl ferw'r datblygiadau gwleidyddol yng Nghymru y bore yma, yn dilyn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Bydd rhaglenni Etholiad 2011 S4C yn darlledu holl ferw'r datblygiadau gwleidyddol yng Nghymru nos Iau a dydd Gwener, yn dilyn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
CF99 (S4C, 10:05pm) CF99 yw cfd post unigryw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac o'r adeilad unigryw hwn yn y Bae yng Nghaerdydd mae Bethan Rhys Roberts, dde, a Vaughan Roderick yn cyflwyno rhai o ddigwyddiadau gwleidyddol pwysicaf yr wythnos yng nghwmni gwesteion arbennig.
Ar l derbyn yr adroddiad, gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru, os gwl fod hynny'n briodol, wneud gorchymyn i weithredu unrhyw gynigion a wneir iddo gan y Comisiwn naill ai fel y'u cyflwynwyd neu gydag addasiadau.
Yn l ffigurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gadawodd 30% o ffermwyr llaeth y diwydiant rhwng 2003 a 2008.
DAFYDD ELIS THOMAS Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Caerdydd/ Presiding Officer National Assembly for Wales