Deloo

De´loo

    (dã´lō)
n.1.(Zool.) The duykerbok.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Just Delocalize, followed by Deloo, a species of antelope.
Hy het die lydensweg van sy moeder haas woor deloos gadeslaan, die proses byna werktuiglik ondergaan, die "pyn .