dementia

(redirected from Demensia)
Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.

de·men·tia

 (dĭ-mĕn′shə)
n.
Loss of cognitive abilities, including memory, concentration, communication, planning, and abstract thinking, resulting from brain injury or from a disease such as Alzheimer's disease or Parkinson's disease. It is sometimes accompanied by emotional disturbance and personality changes.

[Latin dēmentia, madness, from dēmēns, dēment-, senseless; see dement.]

de·men′tial adj.

dementia

(dɪˈmɛnʃə; -ʃɪə)
n
(Pathology) a state of serious emotional and mental deterioration, of organic or functional origin
[C19: from Latin: madness; see dement]

de•men•tia

(dɪˈmɛn ʃə, -ʃi ə)

n.
severely impaired memory and reasoning ability, usu. with disturbed behavior, associated with damaged brain tissue.
[1800–10; < Latin dēmentia madness <dē- de- + mēns mind + -ia -ia]
de•men′tial, adj.

dementia

madness or insanity. Cf. amentia.
See also: Insanity
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.dementia - mental deterioration of organic or functional origin
insanity - relatively permanent disorder of the mind
alcohol amnestic disorder, alcoholic dementia, Korsakoff's psychosis, Korsakoff's syndrome, Korsakov's psychosis, Korsakov's syndrome, polyneuritic psychosis - dementia observed during the last stages of severe chronic alcoholism; involves loss of memory for recent events although long term memory is intact
presenile dementia - dementia with onset before the age of 65
senile dementia, senile psychosis - dementia of the aged; results from degeneration of the brain in the absence of cerebrovascular disease

dementia

noun
Serious mental illness or disorder impairing a person's capacity to function normally and safely:
Psychiatry: mania.
Psychology: aberration, alienation.
Translations
demence
demens
dementia
demencijasilpnaprotystė
demens

dementia

[dɪˈmenʃɪə] Ndemencia f
senile dementiademencia f senil

dementia

[dɪˈmɛnʃiə dɪˈmɛnʃə] ndémence fdemerara sugar [ˌdɛmərɛərəˈʃʊgər] (British) nsucre m roux, cassonade f

dementia

nSchwachsinn m, → Demenz f (spec); dementia praecoxJugendirresein nt, → Dementia praecox f (spec)

dementia

[dɪˈmɛnʃɪə] n (Med) → demenza

de·men·ti·a

n. demencia, locura; declinación de las funciones mentales;
___ paralytica___ paralítica;
___ praecox___ precoz, esquizofrenia;
organic ______ orgánica;
senile ______ senil.

dementia

n demencia; Alzheimer’s — demencia de Alzheimer, demencia tipo Alzheimer; — pugilistica demencia pugilística; multi-infarct — (ant) demencia vascular, demencia multiinfarto (ant); vascular — demencia vascular
References in periodicals archive ?
Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Demensia UK trwy law Griffi iffi if th ROBERTS a'i Fab, Preswylfa, Fali.
Dyna pam fod y fath gynnydd mewn dryswch meddwl - demensia.
Mae gweld y cyflwr yn effeithio ar David, dyn oedd yn ei elfen yn darllen ac ysgrifennu ac sydd wedi ennill gwobr Brydeinig am un o'i lyfrau am hanes rygbi Cymru, wedi fy ngwneud i'n benderfynol o agor y drafodaeth am y clefyd Alzheimer a demensia," meddai Beti, sy'n byw yng Nghaerdydd.