diota


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

diota

(daɪˈəʊtə)
n
a type of ancient vase with two handles
References in periodicals archive ?
Mae'n datrys problemau strydoedd y ddinas lle mae ymladd, diota, rhegi a thorcyfraith yn rhemp, gan ddod 'i frand ei hun o gyfraith i fywyd trigolion rafinaidd y ddinas ddrwg.
Gobeithio cymerith yr adar at y cyfrwng newydd 'ma, ac y caf eu gwylio yn bwyta, diota ac ymolchi eto.
Ymae yna gryn dipyn o sylw yn cael ei roi yn y nofel at wendidau diwedd Oes Victoria ac wrth gwrs y mae yna biwritaniaid yn dal yn ein plith sydd yn credu na ddylid son amryw a diota mewn nofel Gymraeg.