Erinyes

(redirected from Dirae)
Also found in: Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

E·rin·y·es

 (ĭ-rĭn′ē-ēz′)
pl.n. Greek Mythology
The demonic female spirits, often three in number, who pursue and punish the doers of unavenged crimes.

Erinyes

(ɪˈrɪnɪˌiːz)
pl n, sing Erinys (ɪˈrɪnɪs; ɪˈraɪ-)
(Classical Myth & Legend) myth another name for the Furies
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Erinyes - (classical mythology) the hideous snake-haired monsters (usually three in number) who pursued unpunished criminals
classical mythology - the system of mythology of the Greeks and Romans together; much of Roman mythology (especially the gods) was borrowed from the Greeks
Alecto - one of the three Furies
Megaera - one of the three Furies
Tisiphone - one of the three Furies
References in periodicals archive ?
To the Romans, they were known as the Dirae or the Furiae.
dirae ferro et compagibus artis claudentur belli portae: Furor impius intus, saeva sedens super arma, et centum victus aenis post tergum nodis, fremet horridus ore cruento.
S'agit-il d'une Furie, comme nous invitent a le considerer la plupart des traducteurs, qui traduisent Dirae par Furies, ou doit-on voir dans cette appellation le signe distinctif d'une autre classe de demons, comme lont pense certains critiques?
2 (iam satis terris nivis atque dirae / grandinis misit Pater, already the Father has sent to earth enough snow and dismal hail), the poet turns to this problem.
The products included Solitaire perfume and locket, Taarikh Black and Gold, Turath, Dirae and the recently launched Hajar Oud.
Escenas semejantes se encuentran tambien en textos historicos: "medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata" (90); "Humatis denique, pro locorum et temporis ratione, honoratis quibusdam inter defunctos, reliqua peremptorum corpora dirae volu cres comsumpserunt, assuetae illo tempore cadaveribus pasci, ut indicant nunc usque albentes ossibus campi" (91).
Hinc sonorus aestuosae motionis Aqui el estruendoso batir de impetus las olas del mar ex ocello dormientis mite me quita el descanso de los demit otium ojos cuando duermo, nec sinit pausare noctu mergus y el ruidoso mergo me impide alte garrulus, descansar de noche, auribus fastidiosa delicatis deslizando en mis delicados inserens, oidos sus fastidiosos cantos, nec volentem decubare recreari y no me deja reposar cuando sustinet, quiero dormir, tristiore flexione dirae vocis molestando con el siniestro obstrepens.
29) It turns out, however, that Boccaccio actually made his own copy of the Culex, along with the Dirae, in the Miscellanea Latina manuscript (Laur.
Aeneas procul ignotis iactetur in undis et quacumque viam dederit Fortuna sequatur: hunc tegere et dirae valeam subducere pugnae.