Divast

Di`vast´


a.1.Devastated; laid waste.
References in periodicals archive ?
Kroonikateksti mitte kuigi kokkukAaAaAeA lavate konstruktsioonidega on AaAaAeA ritatud neid r klappima panna kAaAaAeAnsitlusega AaAaAeA htsest riialastega sAaAaAeA divast Sakalast Selline vajadus langeb AaAaAeAnra, kui nAaAaAeAnha viljandlasi selleks ajaks mitu aastat tagasi kristianiseerunutena.
Confeccao agenda annual daily, no estimated 365 pages format 14cm x 20 cm, stitched synthetic leather cover logos; divast / renast / sec saudeba / health ministry