Mekong Delta

(redirected from Dong Bang Song Cuu Long)

Me′kong Del′ta


n.
the delta of the Mekong River in Vietnam.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
16 Nguyen Cong Binh, Le Xuan Diem & Mac Duong, Van Hoa & cu dan Dong Bang Song Cuu Long [Culture and Residents in the Mekong Delta Region] (Ho Chi Minh City: Khoa Hoc Xa Hoi, 1990), pp.
23 Huynh Lua, "Qua trinh khai pha vung Dong Nai-Cuu Long va hinh thanh mot so tinh cach, nep song va tap quan cua nguoi hong dan Nam Bo" (Process of opening the Mekong delta and of forming some characteristics and customs of southern peasants), in May dac diem Dong bang Song Cuu Long [Some characteristics of the Mekong Delta] (Hanoi: Vien Van Hoa, 1984), p.
32 Phan Thi Yen Tuyet, Nha o, trang phuc, an uong cua cac dan toc vung Dong bang song Cuu Long (Housing, clothes and food of the peoples in the Mekong delta region) (Hanoi: Khoa Hoc Xa Hoi, 1993), pp.