Francisco Fernandez de Cordova


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Francisco Fernandez de Cordova - Spanish explorer who discovered Yucatan (1475-1526)
References in periodicals archive ?
30) Francisco FERNANDEZ DE CORDOVA, ABAD DE RUTE, Historia y descripcion de la Antiguedad y Descendencia de la Casa de Cordoua, Cordoba, 1954.
Contribucion al estudio de la Didascalia multiplex de Francisco Fernandez de Cordova: los capitols XV, XXII y XLIII" offers an edition, analysis, and translation into Spanish of three chapters of Didascalia multiplex, written by Francisco Fernandez de Cordova (1565-1626): XV (Quid sit servitus; & unde dicta; ipsius origo; & quare a iure gentium introducta, & iuri naturali dicatur contraria, cum ab ipsomet emanarit); XXII (Morem appendendi ad parietes aedium sacrarum tabellas pictas, cereos, hominum simulachra, arma, vestes, caesariem, donariaque alia ab antiquis desumptum, & cur voti causa capilli tondeantur); and XLIII (Quid sit nobilitas, & unde dicta; nobilem pro noto, ignobilem pro ignoto antiquos usurpasse).

Full browser ?