Gaius Julius Caesar

(redirected from Gaius Iulius Caesar)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Gaius Iulius Caesar: Caesar, Cæsar
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Gaius Julius Caesar - conqueror of Gaul and master of Italy (100-44 BC)Gaius Julius Caesar - conqueror of Gaul and master of Italy (100-44 BC)
References in periodicals archive ?
Hoc de historia tractum est: namque Gaius Iulius Caesar, cum dimicaret in Gallia et ab hoste raptus equo eius portaretur armatus, occurrit quidam ex hostibus, qui eum nosset, et insultans ait 'caesar, caesar', quod Gallorum lingua 'dimitte' significat: et ita factum est ut dimitteretur.

Full browser ?