George Bush

(redirected from Geroge Bush)
Also found in: Thesaurus.
Related to Geroge Bush: George HW Bush
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.George Bush - 43rd President of the United StatesGeorge Bush - 43rd President of the United States; son of George Herbert Walker Bush (born in 1946)
2.George Bush - vice president under Reagan and 41st President of the United States (born in 1924)
References in periodicals archive ?
Bernanke originally took the position of Federal Reserve chairman in 2005, after being selected by Geroge Bush, the former president.
Wedi misoedd o ganfasio a cheisio perswadio, fe fydd pwy bynnag sy'n olynnu Geroge Bush yn y Ty Gwyn i reoli gwlad fwyaf pwerus y byd yn llwyddo i ddylanwadu ar faterion gwleidyddol ar hyd a lled y byd, gan gynnwys yma yng Nghymru.
I thought to myself this wouldn't be happening if Bertie Ahern, Geroge Bush or even Nelson Mandela was being interviewed.