Ebbw Vale

(redirected from Glyn Ebwy)
Also found in: Encyclopedia.

Ebbw Vale

(ˌɛbuː ˈveɪl)
n
(Placename) a town in S Wales, in Blaenau Gwent county borough: a former coal mining centre. Pop: 18 558 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ac wedyn, mae gennym ni holl angerdd Uwch Gynghrair Rygbi Cymru, gyda Phontypridd yn croesawu Glyn Ebwy i ferw Heol Sardis.
Rygbi'r undeb fydd yn cymryd y sylw ar S4C heno wrth i dim Glyn Ebwy gwrdd a Cross Keys yng ngem ail-gyfle Uwch Gynghrair y Principality.
Hon oedd awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010, ac mae'n deyrnged deilwng i Gymro arbennig iawn.
Yn fuan iawn ar ol Steddfod Glyn Ebwy, a minnau'n gwrando ar y radio ar bnawn Sul, fe glywais lais hyfryd Sian Phillips yn darllen stori - oddi fewn hanner brawddeg roeddwn yn gwybod mai dyma'r stori oedd wedi aros yn fy nghof ers yn blentyn bach.
Cawn gyfle i weld Rownd 1af Gemau Ail Gyfle Uwch Gynghrair Principality rhwng Glyn Ebwy a Crwydriaid Morgannwg.
Yn 2010, derbyniodd Leah glod swyddogol am ei chyfraniad aruthrol yn meithrin cantorion ifanc pan enillodd fedal Syr TH Parry-Williams yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy.
Ond cafodd ei ysbrydoli gymaint gan y cerddi fel y penderfynodd ei bod yn amser lledu'r gair amdano, ac erbyn Eisteddfod Glyn Ebwy, cafwyd cyfarfod i sefydlu Cymdeithas Niclas y Glais.
He has competed from a early age at local eisteddfodau, and at the 2010 Glyn Ebwy National Eisteddfod he achieved a hat-trick - winning the solo, folk song solo and cerdd dant solo under 12 years old.
Yn y flwyddyn aeth heibio cafwyd ymateb arbennig o dda i gyfarfodydd yn Llangefni, Caerfyrddin, Yr Wyddgrug, Machynlleth, Abertyleri a Glyn Ebwy.
ac roedd hi'n fraint ac anrhydedd cael cefnogi Eisteddfod Glyn Ebwy eleni (fel ac y gwnaeth mwy nag un cr arall o'r ardal hon).
Bydd yn seiliedig ar noson arbennig ar Maes C yn Eisteddfod Glyn Ebwy eleni, gyda chaneuon, atgofion ysgafn, ffilmiau, straeon a cherddi newydd gan Ifor ap Glyn, Geraint Lovgreen, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys, Mei Mac ac ambell westai arbennig.
Cawn fwynhau perfformiadau gan John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.