Haketon

Hak´e`ton

    (hăk´ė`tǒn)
n.1.Same as Acton.