Halwe

Hal´we

    (häl´we)
n.1.A saint.
References in periodicals archive ?
Nou, na jare en jare, veertig jaar, eintlik 'n halwe eeu, het ek vir myself die Lig gevind, en daardie klein bruin kind se Wil vervul: hom ingebind in Afrikaans vir altyd.
He also dropped at the families of martyr Corporal Tareq Halwe and Private Yahya Najmi in Jazan Region and conveyed the condolences of the minister to them.
Hy het nie halwe werk geduld nie, en wee jou as daar spelfoute in jou notas was of jou handskrif onleesbaar was
Die lewe is 'n halwe roman (La vida es una novela a medias), de 1999 -titulo de la coleccion a la que pertenece 'Angel errante'- reune diez cuentos donde S.
In die een hoek staan 'n vleuelklavier en in 'n halwe kring daaromheen sit, verspreid op sofa, stoel of bank, 'n paar Waldensers, waaronder ook 'n jong student, die groentjie.
Die rasionaal vir die tweede afdeling in die bundel is, volgens Van Rensburg (2004:xiii), gebaseer op "persepsies wat op verkeerde feite of berekende halwe waarhede berus".
Kotze (2014) bring die samesteller, Suzette Kotze-Myburgh, verhale uit vyf van Kotze se bundels byeen: uit Halfkrone vir die Nagmaal (1982), Silt van die aarde (1986), Halwe hemel (1992), Waterwyfie en ander woestynverhale (1997) en Die wind staan oos (2007).
Van Wyk Louw se tweede bundel dra die titel Die Halwe Kring.
65), en dan moet die leser 'n halwe bladsy wag om uit te vind dat daar geen foto's teen die muur is nie.
Postkoloniale diskoerse is ook geneig om die fokus op die ander as halwe, binere opposisies te plaas (vgl.