Halwe

Hal´we

    (häl´we)
n.1.A saint.
References in periodicals archive ?
He also dropped at the families of martyr Corporal Tareq Halwe and Private Yahya Najmi in Jazan Region and conveyed the condolences of the minister to them.
Jy moet ook onthou, al het ek hoofsaaklik Engels grootgeword, was my ma 'n nooi Potgieter, so ek is self 'n halwe Afrikaner".
Hy het nie halwe werk geduld nie, en wee jou as daar spelfoute in jou notas was of jou handskrif onleesbaar was
59 gram laer was as die kontrole groep en dat hulle een 'n halwe dag jonger was in terme van hulle gestasie ouderdom; verder was hulle 0.
Kotze (2014) bring die samesteller, Suzette Kotze-Myburgh, verhale uit vyf van Kotze se bundels byeen: uit Halfkrone vir die Nagmaal (1982), Silt van die aarde (1986), Halwe hemel (1992), Waterwyfie en ander woestynverhale (1997) en Die wind staan oos (2007).
In die een hoek staan 'n vleuelklavier en in 'n halwe kring daaromheen sit, verspreid op sofa, stoel of bank, 'n paar Waldensers, waaronder ook 'n jong student, die groentjie.
Miskien sy belangrikste stelling oor die skoonheid is vervat in "Aan die skoonheid" in Die halwe kring (1938)-een van die verse in sy oeuvre wat eksplisiet die uitdrukking is van 'n filosofiese beskouing.
Die rasionaal vir die tweede afdeling in die bundel is, volgens Van Rensburg (2004:xiii), gebaseer op "persepsies wat op verkeerde feite of berekende halwe waarhede berus".
65), en dan moet die leser 'n halwe bladsy wag om uit te vind dat daar geen foto's teen die muur is nie.
Van Wyk Louw se tweede bundel dra die titel Die Halwe Kring.