Hyen


Also found in: Wikipedia.
Related to Hyen: hyena

Hy´en


n.1.A hyena.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Hyen 11 Hoon, "North Korea Will Operate 9-Meter SLBM within 2 Years Period," Joongang Ilbo, May 12, 2015, p.
Vallejos (Santa Fe), Roberto Hyen (Rosario) y Victor Espinosa (Corrientes).
Ond mae'r cwestiwn o degwch ac o deithio am arbenigedd o'r fath yn bryder - mae llawer o gleifion llygaid dipyn hyen - a heblaw 'mod i wedi cwyno ac ymdrechu mae'n bosib na fydden i'n derbyn y gwasanaeth dw i'n ei dderbyn nawr.
Pobl hyen oedd y rhelyw, ond pobl oedd yn pryderu i''r byw am sefyllfa''r Gymraeg yn y pentref.
Lillehoj teamed up with ARS visiting scientist Sung Hyen Lee from the Rural Development Administration in South Korea, IASA scientist Eduardo Lucio, and other researchers to conduct different experiments to demonstrate the efficacy of inducing passive immunity against coccidiosis.
Aiello LP, Avery RL, Arrigg PG, Keyt BA, Jampel HD, Shah ST, Paquale LR, Theme H, Iwamoto MA, Park JE, Hyen HV, Aiello LM, Ferrar N, King L (1994) Vascular endothelial growth factor in ocular fluid of patients with diabetic retinopathy and other retinal disorders.
Photo: A leopard cub's mother scares away an intruding hyen a in Discovery Channel Pictures' first theatrical release, ``The Leopard Son.
Mae'n eitha siwer y byddai Leanne Wood yn cytuno y byddai ail siambr yn lle delfrydol i gyn-lywyddion a gwleidyddion hyen dreulio'u hamser ar l gyrfa hir a llewyrchus - rhywbeth iddyn nhw wneud yn lle "chwarae plant" yn y Senedd go iawn falle?
Na, mae isio deud y drefn wrth y genhedlaeth hyen am greu'r holl lanast rydan ni ynddo fo heddiw.
Ar ddiwrnod cynta'r cystadlu mae'r cystadlaethau'n cynnwys corau'r plant hyen a'r dawnsio gwerin i oedolion.
Ond pwy a weyr beth allai fod wedi'i wneud pe bai wedi byw'n hyen.