Kerenski


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Kerenski

(kəˈrɛnskɪ; Russian ˈkjerɪnskij) or

Kerensky

n
(Biography) Aleksandr Fyodorovich (alɪkˈsandr ˈfjɔdərəvitʃ). 1881–1970, Russian liberal revolutionary leader; prime minister (July–October 1917): overthrown by the Bolsheviks
References in periodicals archive ?
In July 1917 Bunting delivered a paper for the school Essay Society on Aleksandr Kerenski, the Russian liberal revolutionary who was then minister of justice and had just crushed Kornilov's military revolt only to be deposed himself by the Bolsheviks later that year.
aasta Eesti poliitika tolgendus erineb haanes levinud tavaarusaamast, mis jargib Aleksandr Kerenski kasitlust tema kolmekoitelises dokumentide kogus, kus 30.
Venemaa Ajutise Valitsuse poliitilised juhid, kaasa arvatud Aleksandr Kerenski, nfsuguse autonoomsusega muidugi pari ei olnud.