Leden

Led´en

    (lĕd´'n)
n.1.Language; speech; voice; cry.
References in periodicals archive ?
Gatorna som ska asfalteras: Dalgrnd 1460 m2, Dalvgen 1780 m2, Smedsvgen 2515 m2, Smedsvgens frbindelse 327 m2, Leden 1600 m2, Omgrdet lttrafikleder 2026 m2.
9 Total 150 100 Source: Kiesraad, "Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 15 maart 2017.
Hans von Leden had witnessed the use of this camera to study explosions during his time in the U.
87) Minister van buitenlandse zaken (Stikker) aan de leden van de ministeraad en de vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland, 14-1-1949, in Drooglever and Schouten 1992:30-8.
14) GRAMMA on grecisc is LITTERA on leden and on englisc staef, and GRAMMATICA is staefcraeft.
Later gemanumitteerd, heeft hij het door vlijt en zorg zoo ver gebragt, dat hij thans eigenaar van eene plantaadje is, waartoe hij vroeger zelf als slaaf behoorde en waar hoogstwaarschijnlijk nog eenige leden zijner familie in den slavenstand zullen verkeeren.
Het Poolse tegenhanger van Steve Biko was de oppositionele priester Jerzy Popieluszko, die in oktober 1984 door leden van de geheime politie werd vermoord.
2006; Leden, Garder, & Johansson, 2006) have given the instruments for modelling at specific issues within the system, in general supporting decision-making at operational level.
De Britten gingen daarvoor de handel en wandel van Mohammed Bin Hammam na, voormalig ondervoorzitter van de FIFA en ten tijde van de toewijzing in 2010 een van de 22 stemgerechtigde leden van het Uitvoerend Comite van FIFA.
Peck, l'explorateur Christian Leden et bien d'autres ont ainsi recueilli des objets funeraires parmi lesquels figurent de nombreuses miniatures (voir Blodgett 1988; Thomson 1992; et Von Finckenstein 1999a, 1999b, 2004).
The word "leader" first appeared in the English language in the 1300s; it stems from the root leden meaning "to travel" or "show the way.
Bert Van der Leden, the brain behind the supperclub franchise, and partner at owning company IQ Creative, added: "When supperclub was launched 20 years ago in the creative capital of Amsterdam, we wanted to create a meeting ground that met the needs of prolific musicians, writers, and artists.