lub


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

lub.

1. lubricant.
2. lubricating.
3. lubrication.
References in periodicals archive ?
Overall, Mehrunisa V Lub U is a film to be reckoned with.
On the other hand, other movies including Mehrunisa V Lub U, Transformers and Pirates of Caribbean also did good business.
Land use is a major reason for current levels of nitrate contamination in the LUB.
Tender notice number : CON/ICD/DER/TECH- Lub oil/2017
Limited Tenders are invited for Call For Quotation For Supply Of Oil Lub And Greases
Szczeglowy opis przedmiotu zamwienia stanowi zalacznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, zwanej dalej Specyfikacja lub SIWZ Specyfikacja Techniczna .
Tenders are invited for Supply Of 120 Ltr Hydraulic Oil / Lub Oil Storage Tank For Grse Yard Nos.
Zawarty w fiolkach lub ampulkach preparat moze byc w formie proszku do rozpuszczania, jak rwniez w formie juz rozpuszczonego preparatu do bezposredniego uzycia.
Contract award notice: Usluga odbioru i dalszego zagospodarowania w sposb ciagly odpadw o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrbki odpadw inne niz wymienione w 19 12 11 w ilosci 4600 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling, oraz usluga odbioru i dalszego zagospodarowania w sposb ciagly odpadw o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrbki odpadw inne niz wymienione w 19 12 11 frakcja nadsitowa powyzej 80 mm w ilosci 2600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 wykorzystanie glwnie jako paliwa lub innego srodka wytwarzania energii.
Tenders are invited for Procurement Of Various Lub Oils