Macedonia

(redirected from Makedonya)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Makedonya: Makedonija
click for a larger image
Macedonia

Mac·e·do·ni·a

 (măs′ĭ-dō′nē-ə, -dōn′yə)
1. A region of southeast Europe on the Balkan Peninsula roughly coextensive with ancient Macedon and including parts of modern-day Greece, Bulgaria, and the former Yugoslav Republic of Macedonia. After the fall of the Alexandrian empire, it was held by Romans, Byzantines, Bulgars, Serbs, and Turks. The present division was largely determined after the Second Balkan War (1913).
2. A country of the south-central Balkan Peninsula. It was a constituent republic of the former Yugoslavia until it declared its independence in 1991. Skopje is the capital and the largest city.
3. See Macedon.

Macedonia

(ˌmæsɪˈdəʊnɪə)
n
1. (Placename) a country in SE Europe, comprising the NW half of ancient Macedon: it became part of the kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (subsequently Yugoslavia) in 1913; it declared independence in 1992, but Greece objected to the use of the historical name Macedonia; in 1993 it was recognized by the UN under its current official name. Official language: Macedonian. Religion: Christian majority, Muslim, nonreligious, and Jewish minorities. Currency: denar. Capital: Skopje. Pop: 2 087 171 (2013 est). Area: 25 713 sq km (10 028 sq miles). Serbian name: Makedonija Official name: Former Yugoslav Republic of Macedonia or AbbreviationFYROM
2. (Placename) an area of N Greece, comprising the regions of Macedonia Central, Macedonia West, and part of Macedonia East and Thrace. Modern Greek name: Makedhonia
3. (Placename) a district of SW Bulgaria, now occupied by Blagoevgrad province. Area: 6465 sq km (2496 sq miles)

Mac•e•do•ni•a

(ˌmæs ɪˈdoʊ ni ə, -ˈdoʊn yə)

n.
1. Also, Mac•e•don (ˈmæs ɪˌdɒn) an ancient kingdom in the Balkan Peninsula, in SE Europe: now a region in N Greece, SW Bulgaria, and the Republic of Macedonia.
2. a republic in S Europe: formerly (1945–92) a constituent republic of Yugoslavia. 2,022,604; 9928 sq. mi. (25,713 sq. km). Cap.: Skopje.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Macedonia - landlocked republic on the Balkan PeninsulaMacedonia - landlocked republic on the Balkan Peninsula; achieved independence from Yugoslavia in 1991
battle of Philippi, Philippi - Octavian and Mark Antony defeated Brutus and Cassius in 42 BC
Balkan Peninsula, Balkans - a large peninsula in southeastern Europe containing the Balkan Mountain Range
Skopje, Skoplje, Uskub - capital of modern Macedonia
2.Macedonia - the ancient kingdom of Philip II and Alexander the Great in the southeastern Balkans that is now divided among modern Macedonia and Greece and BulgariaMacedonia - the ancient kingdom of Philip II and Alexander the Great in the southeastern Balkans that is now divided among modern Macedonia and Greece and Bulgaria
Battle of Pydna, Pydna - a major victory by the Romans over the Macedonians in 168 BC; resulted in the downfall of the ancient Macedonian kingdom
Balkan Peninsula, Balkans - a large peninsula in southeastern Europe containing the Balkan Mountain Range
Macedonian - a native or inhabitant of Macedon
Translations
Македония
Makedonie
Makedonien
MakedonioRespubliko de Makedonio
Makedoonia
Makedonia
MakedonijaRepublika Makedonija
MacedóniaMakedónia
マケドニアマケドニア王国
Makedonia
Macedonia
Macedonia
Makedonija
Makedonien

Macedonia

[ˌmæsɪˈdəʊnɪə] NMacedonia f

Macedonia

[ˌmæsɪˈdəʊniə] nMacédoine f

Macedonia

nMakedonien nt, → Mazedonien nt

Macedonia

[ˌmæsɪˈdəʊnɪə] nla Macedonia
References in periodicals archive ?
Ilk yazarin doktora tezine dayanan bu calisma, Uluslararasi Uygulamali Biyolojik Bilimler Kongresinde sunulmustur, 16-20 Eylul 2015, Uskup, Makedonya.
Burak Tangor, Avrupa Guvenlik Yonetisimi Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri, (Istanbul: Seckin Yayincilik), p.
Uluslararasi alanda zaten ivme kazanmis olan yuzey arastirmalarina dayali bolgesel calismalar basta Makedonya, Yunanistan, Filistin, Misir, Suriye, ve Urdun olmak uzere Dogu Akdeniz ve Guney Italya'da tarihsel cografya ve topografya, yerlesim modelleri, kirsal ekonomi, arazi kullanimi ve bolgesel kaynaklar gibi konularda yeni veriler ortaya cikarmistir (9).
Ancak literaturdeki olgularin Arap yarimadasi, Kanada, Japonya, Makedonya, Filipinler ve Turkiye gibi farkli bolgelerden gelmesi bu varsayimi da tartisilir hale getirmektedir.
Avrupa'nin guneyinde ve cografik olarak da ulkemize daha yakin konumdaki ulkelerden Yunanistan (10), Italya (11), Romanya (5), Bulgaristan (12), Makedonya (13) ve Sirbistan'da (14) hastaligin sikligi daha yuksek olup 4- 8/milyon arasinda degismektedir.
Baha Kibris Cumhuriyetinin Kurulus Anlasmalari Oznal Erdogan Makedonya Yunan Degildir Ozoran Beria Enosis Karsisinda Kibris Remzi Turku 1914-1918 Donemi Ozoran Beria Baspiskopos Makarios'un Remzi B.
2010 UNDP insani Gelisim Endeksi'ne gore, Slovenya 0,828 puan ile birinci sirada yer alirken, Karadag 0,769, Hirvatistan 0,767, Bulgaristan 0,743, Sirbistan 0,735, Arnavutluk 0,719, Bosna-Hersek 0,710, Makedonya 0,701 ve Kosova 0,700 seklinde siralanmislardir.
Bu politika analizi kapsamda, ornegin Meskure Yilmaz'in sonradan kitaplastirilmis doktora tezinde ifade olundugu uzere, Turkiye'nin su devletler ve topluluklarla iliskileri incelenmektedir: Turk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ozbekistan, Kazakistan, Turkmenistan, Kirgizistan), Rusya Federasyonu Icerisinde Yasayan Turkler (Altay, Baskurdistan, Cuvasistan, Dagistan, Gagauz, Hakas, Kabarday Balkar, Saka, Tataristan, Tuva, Karakalpak ozerk cumhuriyetleri), Kibris Turkleri (KKTC), Bati Trakya Turkleri, Bulgaristan Turkleri, Yugoslavya, Makedonya ve Romanya Turkleri, Irak Turkleri, Suriye Turkleri, Kirim Turkleri, Dogu Turkistan Turkleri ve Guney Turkistan Turkleri (Afganistan).
Yaklasik iki bin kisi oldukten sonra, binlerce Kosovali Arnavut'un basta Makedonya olmak uzere coluk cocuk perisan bir sekilde komsu ulkelere akin etmeye baslamasiyla, bolge istikrarinin bozularak yeni bir Balkan savasinin ufukta belirmesi, ABD ve AB'yi harekete gecmeye mecbur birakmistir.