marybud


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

marybud

(ˈmɛərɪˌbʌd)
n
1. (Botany) botany a bud of a marigold
2. (Plants) a marsh marigold, Caltha palustris
References in periodicals archive ?
Mae 'na gyfeiriad ato gan Shakespeare yn Cymbeline (Act 2, Golygfa 3): "Winking Marybuds begin To open their golden eyes" A dyna'n union sy'n digwydd mewn gwirionedd - mae eu llygaid mawr yn agor ac yn adlewyrchu'r haul.
Some of them are Kings Cups, Water Blobs, May Blobs, Mollyblobs, Horseblobs, Bull's Eyes, Leopard's Foot, Marybuds, Water Dragon, Cow Lily, Soldier Buttons, Water Goggles, Gools, Drunkards and Water Crowfoot.