mered


Also found in: Thesaurus, Legal, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

mered

(mɪəd)
adj
purified or refined
References in periodicals archive ?
MERED - DYN AR DAN Golygwyd gan Eluned Evans, Rocet Arwel Jones (Y Lolfa, PS9.
Difyr iawn yw'r bennod agoriadol gan Gwyn Thomas, sydd bellach, ysywaeth, wedi'n gadael hefyd, yn son am blentyndod Mered yn Nhanygrisiau, cyn mynd ymlaen i Goleg Clwyd a Choleg y Brifysgol, Bangor.
Ia, un person oedd o, ond un a degau o wahanol agweddau iddo: Mered y casglwr caneuon a'r canwr gwerin; Mered yr athronydd; Mered yr arloeswr ym myd darlledu Cymraeg; Mered yr ymgyrchydd iaith; Mered arloeswr y papurau bro (ei syniad ef oedd y papur bro cyntaf, Y Dinesydd yng Nghaerdydd); Mered yr addysgwr, a Mered y gwr addfwyn a'r galon fawr.