Monest

Mo`nest´


v. t.1.To warn; to admonish; to advise.
Mentioned in ?
References in classic literature ?
Who, by the com- monest rules of war, will march in the front?
Lihtsad mudelid koosnevad vaid monest valemist ja vajavad ainult kaht peamist sisendparameetrit, milleks on Paikese integraalse otsekiirguse kiiritustihedus koos Paikese korgusega voi atmosfaarisamba labipaistvuskoefitsient ning atmosfaari veeaurusisaldus.
Vajadus kahe altari vahel nende tapsemat asukohta nimetades vahet teha ilmneb ka monest testamendist.
The collections at GF in 2010 were to estimate the relative abundance of adults of com monest species and explore the impact of Ae.
Vaid erandjuhtudel tahaks tosiselt nuriseda piltide kvaliteedi ule: nu soliidse valjaande tasemega ei sobi kuidagi kokku uksikud udused kujutised (1k-d 82, 228-229), mis parinevad monest varasemast trukisest.
Nuud pidas Annist taiesti voimalikuks, et rahvusliku alavaarsuskompleksi ja ida aineliste kingituste tottu voib monest "rahvuslikust roomajast" kasvada "rahvuslik araandja".
Haardt (3) jaotavad teooriad gnoosise religiooniloolisest paritolust kolme ruhma: 1) teooriad, mis tuletavad gnoosise paritolu kreeka religioonist ja filosoofiast; 2) teooriad, mis tuletavad gnoosise paritolu monest muistsest lahisida (egiptuse, mesopotaamia voi iraani) usundist; 3) teooriad, mis tuletavad gnoosise paritolu teatud juutluse ringkondadest.