Monest

Mo`nest´


v. t.1.To warn; to admonish; to advise.
Mentioned in ?
References in classic literature ?
Who, by the com- monest rules of war, will march in the front?
Lihtsad mudelid koosnevad vaid monest valemist ja vajavad ainult kaht peamist sisendparameetrit, milleks on Paikese integraalse otsekiirguse kiiritustihedus koos Paikese korgusega voi atmosfaarisamba labipaistvuskoefitsient ning atmosfaari veeaurusisaldus.
in leprosy pa- tients in northern India it was found that the com- monest and the earliest impairment was reported in sensory nerve conduction of sural nerve.
Vajadus kahe altari vahel nende tapsemat asukohta nimetades vahet teha ilmneb ka monest testamendist.
Diffuse large B-cell lymphoma is the com- monest type of primary non Hodgkin's lymphoma of bone in the Pakistani population.
The collections at GF in 2010 were to estimate the relative abundance of adults of com monest species and explore the impact of Ae.
Vaid erandjuhtudel tahaks tosiselt nuriseda piltide kvaliteedi ule: nu soliidse valjaande tasemega ei sobi kuidagi kokku uksikud udused kujutised (1k-d 82, 228-229), mis parinevad monest varasemast trukisest.
Cuthbert tells how the saint 'Be a childe of gheres thre, / of this wyse monest was he, / Forto leeue his lyghtnes'.