Mor.

Mor.

abbr.
1. Morocco
2. Moroccan

Mor.

abbreviation for
(Placename) Morocco
References in periodicals archive ?
DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I WNEUD I FFWRDD A THWLL TREIDDIO YN FFERM WYNT FOROL GWYNT Y MOR Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Gwynt y Mor Offshore Wind Farm Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i wneud i ffwrdd a dau dwll treiddio o fewn 100 medr i dyrbin H1N yn Fferm Wynt Forol Gwynt y Mor.
CHICAGO, March 15, 2012 /PRNewswire/ --Drink mor and enjoy mor.
petha tebyg i fle ydi'r rhain sy' cynorthwyo'rorganebfach symud drwy'r dwr Maen nhw'n gallu symu ychydigynymor, onddydi'r fflagela yma ddim yn ddigon cry i'wgalluoginhwiwrthsefyll cerrynt y mor.
In 1997, the Central Fuel Company gained a controlling interest in MOR.
NBR mixes containing MOR gave the longest induction periods as compared to other curing systems used in this work; the mix containing MOR 90 gave a slightly longer scorch-delay time than did that containing MOR.
Roedd 'na beth wmbredd o lygad maharen (Patella vulgata; Common limpet) i'w gweld yma, a'r falwen hon yn anad dim arall sy'n gyfrifol am gadw cow ar y gwymon ar lan y mor.
RWE npower renewables has set up a project information line which people can call if they have a query about the construction of Gwynt y Mor.
Nhw wnaeth ddechrau tynnu fy sylw i yn ystod y nawdegau at y broblem aruthrol yma o wastraff yn cael ei ollwng i'r mor.
OTTAWA -- Bombardier and the China Ministry of Railways (MOR) today signed a cooperation agreement in Ottawa, following the framework agreement signed on June 27 between the Corporation and the MOR.
Mi ges i bnawn wrth fy modd bnawn ddydd Iau dwytha wrth fynd yng nghwmni rhai o blant Ysgol Gynradd y Talwrn i lawr i lan y mor.
E R bod mis Gorffennaf bron a dod i ben, a gwyliau'r ysgolion wedi hen gychwyn, prin fu'r cyfle, hyd yn hyn, i fynd i lan y mor.
Ffordd dda o ddysgu am yr hyn sy'n byw ar unrhyw draeth ydi gweld be sydd ar linell unig y broc mor.