Mor.

Mor.

abbr.
1. Morocco
2. Moroccan

Mor.

abbreviation for
(Placename) Morocco
References in periodicals archive ?
Un fantais o wneud hyn ydi fod bwyd naturiol yr anifeiliaid sydd bellach yn gwneud eu cartref yn Sw Mor yn cael ei bwmpio i mewn yn nwr y mor.
It becomes viable on transactions, it does not make money on deposits," said Mor.
IRFC was established in 1986 under the Company Act of 1956 as a fully Government-owned company controlled by MOR.
Previous studies by Kloog's lab found that the FTS compound is effective against autoimmune diseases such as multiple sclerosis and lupus, "but the mechanism of its effects on immune cells was not well understood," says Mor.
Roedd criw o ddynion a llanciau ifanc yn pysgota oddi ar Drwyn y Grupyl ac eraill wedyn yn mwynhau eu hunain mewn cychod a chanwod ar y mor.
In 1997, the Central Fuel Company gained a controlling interest in MOR.
En la primera mitad de la noche es mayor el tiempo que se pasa en el sueno de ondas lentas, mientras que en la segunda mitad se presentan mas episodios de sueno paradojico o MOR.
While this is obviously a very difficult standard to meet, the jury found that Coopers had knowing or reckless disregard for material problems in the reported financial condition of Phar Mor.
NBR mixes containing MOR gave the longest induction periods as compared to other curing systems used in this work; the mix containing MOR 90 gave a slightly longer scorch-delay time than did that containing MOR.
DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I WNEUD I FFWRDD A THWLL TREIDDIO YN FFERM WYNT FOROL GWYNT Y MOR Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Gwynt y Mor Offshore Wind Farm Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i wneud i ffwrdd a dau dwll treiddio o fewn 100 medr i dyrbin H1N yn Fferm Wynt Forol Gwynt y Mor.
RWE npower renewables has set up a project information line which people can call if they have a query about the construction of Gwynt y Mor.
petha tebyg i fle ydi'r rhain sy' cynorthwyo'rorganebfach symud drwy'r dwr Maen nhw'n gallu symu ychydigynymor, onddydi'r fflagela yma ddim yn ddigon cry i'wgalluoginhwiwrthsefyll cerrynt y mor.